Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Førstekonsulent / rådgiver - bolig og byggstatistikk

Søknadsfrist: 27.01.2020

Vi søker en førstekonsulent/rådgiver til oppgaver innen bolig- og byggstatistikk. Medarbeideren skal jobbe med produksjon og utvikling av statistikk på området, samt formidling av resultater og analyser. Den aktuelle kandidaten har gjerne interesse for dataanalyse og programmering.

Stillingen er knyttet til Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk, som har 31 medarbeidere.

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.
Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Produksjon og formidling av resultater og analyser
 • Kontakt med registereiere, spesielt Kartverket, og brukere av statistikk
 • Videreutvikling av statistikkområdet både når det gjelder datakilder og nye arbeidsmetoder
 • Noe internasjonal representasjon kan bli aktuelt
 • Andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde kan bli lagt til stillingen

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning på mastergradsnivå, for eksempel innen samfunns- eller arealplanlegging, geografi, samfunnsøkonomi, data science eller annet
 • Det er ønskelig med gode IT-kunnskaper. Interesse for programmering er en fordel, gjerne erfaring fra bruk av SAS, R, Python eller tilsvarende
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • God tallforståelse og metodekunnskap
 • Gjerne arbeidserfaring eller kunnskap om Matrikkelen eller registerdata generelt

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til selvstendig arbeidsinnsats
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Strukturert og målrettet
 • Endringsorientert
 • Personlig egnethet vil også tillegges vekt

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent eller rådgiver (1408/1434), 456 400 – 552 800 kr etter kvalifikasjoner
 • Høyere lønn og stillingskode kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen.

Søkere som blirinnkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjenne gir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden

Webcruiter-ID: 4175601043

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Mona Taklesenior(Rådgiver), 408 11 412
 • Dagfinn Sve (Seksjonsssjef ),932 47 568