Stilling:

Overingeniør - drift og utvikling av meldingstjenestene

Søknadsfrist 10.10.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Vil du jobbe med drift og utvikling av meldingstjenestene til UiO?

Har lyst til å jobbe med drift av store IT-systemer? Har du en positiv innstilling, liker å hjelpe andre og ønsker å bidra til at ansatte og studenter på UiO skal få best mulige IT-tjenester? Nå har du muligheten!

Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) søker etter en person som vil jobbe med forvaltning, utvikling og drift av UiO sine meldingstjenester.

Stillingen som overingeniør er plassert i Gruppe for drift av meldingstjenester, som har ansvaret for drift og videreutvikling av e-post, kalender, SMS og lynmeldinger/chat for UiO. I tillegg leverer vi enkelte tjenester til Universitets- og høyskolesektoren i Norge.

Det benyttes løsninger basert både på åpen kildekode og proprietær programvare. E-post og kalendersystemet er for eksempel Microsoft Exchange, mens e-postmottak og -utsendelse er bygget rundt Exim. E-postlistesystemet er Sympa, og vi er i ferd med å innføre Mattermost som ny chatløsning.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene til meldingstjenestegruppen er varierte og inkluderer alt fra teknologi- og løsningsrådgivning, brukerstøtte og kursing; til programmering, installasjon, dokumentasjon og konfigurasjon av IT-løsninger. Flere av tjenestene har høye krav til tjenestekvalitet og -tilgjengelighet, slik at man vil jobbe med lastbalansering, overvåkning, automatisering og redundans med mer.

Vi søker etter en person som kan jobbe innen hele gruppens ansvarsområde. Dette for å sikre optimal drift av tjenestene innen ansvarsområdet og avlaste seniorpersonale når disse er allokert til spesielle oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole på bachelornivå. Erfaring og realkompetanse med relevans for oppgavene kan kompensere for manglende utdanning.
 • Kompetanse og/eller erfaring fra prosjektarbeid.
 • Kunnskap om oppsett, drift og tilpasning/utvikling av IT-systemer.
 • Kunnskap om integrasjonsarbeid og erfaring med koding.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Arbeidsområdet til gruppen for meldingstjenester spenner vidt, og det vil bli lagt vekt på kompetanse/erfaring:

 • Relevante protokoller/standarder. For eksempel SMTP, IMAP, HTTP, TLS og LDAP.
 • Programvare knyttet til meldingstjenester – Microsoft Exchange, Exim/Postfix/Sendmail, ClamAV/SpamAssassin, Mattermost og lignende.
 • Forskjellige driftsverktøy som Zabbix, CFEngine, ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Git.
 • Databaser og kataloger for eksempel PostgreSQL, Oracle, Active Directory, OpenLDAP og DNS.
 • Programmering/skripting i Python, Bash, Erlang, Powershell, Perl eller andre språk, inkludert kjennskap til versjonkontroll, testing og utrulling.
 • Kunnskap om operativsystemer for tjenere, arbeidsstasjoner og mobileenheter. Programvare og klienter for e-post, kalender, lynmeldinger og samhandling.
 • Generell IT: Sikkerhet, nettverk, programvaredistirbusjon, med mer.
 • Prosjektrammeverk, spesielt DIFIs prosjektveiviser for offentlig sektor.
 • Sektorkunnskap om universiteter og høyskoler.

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig og i prosjekter med andre.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør (1087) etter det offentlige regulativ i lønnsspenn kr 464 800 - 631 700 per år etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver.
 • Trivelig arbeidsmiljø preget av fokus på samfunnsnytte og åpenhet.
 • Mulighet til å påvirke arbeidsdagen og karriereretningen.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, inkludert trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning og mulighet for lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge og bør inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål/attester
 • liste med 2-3 referanser

Husk å oppgi navn, tilknytning og kontaktinformasjon (epostadresse og telefonnummer) for referansene.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om stillingen, eller har spørsmål, ta kontakt med gruppeleder, Bård Jakobsen på e-post [email protected] eller telefon 22852778.

Nærmere opplysninger om USIT finnes på www.usit.uio.no.

Søk på stillingen