Ledig stilling ved SINTEF

Ingeniører - Massespektrometri

Søknadsfrist: 20.08.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

Har du lyst til å arbeide med kvalitativ og kvantitativ analyse i et spennende laboratoriemiljø?

Forskningsgruppe Massespektrometri – Avdeling for Bioteknologi og nanomedisin – SINTEF Industri søker etter ny medarbeider

Avdeling for Bioteknologi og nanomedisin består av de tre forskningsgruppene Massespektrometri, Bioteknologi, og Polymerpartikler og overflatekjemi. Vi har nasjonalt ledende infrastruktur for analytisk kjemi, high-throughput screening og bioprosessteknologi, samt fremragende laboratorier for molekylærbiologi og kjemisk syntese. Våre mer enn 70 ansatte utfører hvert år over 100 prosjekter for industri og offentlige samarbeidspartnere, innenfor nasjonale og europeiske forskningsprogrammer. Forskning i vår avdeling utføres i våre moderne laboratoriefasiliteter ved SINTEF Industri i Trondheim, Norge. Forskningen er tett integrert med andre SINTEF-grupper og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU som vi samarbeider med i en rekke forskningsprosjekter på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Forskningsgruppe for Massespektrometri, som i dag har 20 medarbeidere, har en avansert instrumentpark som i hovedsak er basert på kromatografiske og massespektrometriske analyseteknikker. Forskningsgruppen arbeider over et bredt felt som omfatter analyser i biologiske og ikke-biologiske materialer. Vi bidrar til å realisere SINTEFs visjon om "Teknologi for et bedre samfunn" innenfor en rekke områder som er prioritert i SINTEF og gjennom FNs bærekraftmål. Gruppen har over de siste ti årene arbeidet med sporanalyser hvor det stilles høye krav til sikker kvalitativ identifisering kombinert med høy kvantitativ analytisk følsomhet. Gruppen har en instrumentpark på mer enn 25 massespektrometriske instrumenter; GC-MS, GC-MS/MS, LC-MS, LC-MS/MS, LC-MS-QTOF, MALDI-TOF, MALDI-TOF/TOF, ICP-MS/MS og GPC. Gruppen har et high-end ultrahøyoppløselig FT-ICR-MS instrument som brukes til forskning på materiale med svært kompleks sammensetning som for eksempel råolje og komplekse biologiske prøver. I forbindelse med forskning på nanomedisin, har gruppen skaffet avansert instrumentering for karakterisering av nanopartikler.

Gruppen arbeider innenfor følgende hovedområder: Oljeanalyser, miljøanalyser, analyse av mat og fôr, bioteknologisk relaterte analyser, helse og nanomedisin.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

Vi søker etter en erfarnen ingeniør med:

 • kvalifikasjoner som ingeniør (bioingeniør, kjemiingeniør, eller tilsvarende)
 • bred kjennskap til laboratorievirksomhet og bruk av forskjellige analyseverktøy
 • god evne til å arbeide systematisk, nøyaktig, ryddig, og serviceorientert
 • god evne til å arbeide fleksibelt, proaktivt og løsningsorientert
 • faglig nysgjerrighet, kreativitet, utadvendthet og gode samarbeidsevner.
 • god kunnskap om håndtering av analysedata, og gjerne kjennskap til bruk av laboratoriedatasystem.

Gruppens laboratorium er akkreditert for miljøanalyser etter standarden ISO 17025.

Hos oss får du:

 • Arbeide i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med oppgaver av samfunnsmessig betydning
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Inkluderende og trivelig arbeidsplass med gode kolleger, faglig og sosialt
 • Stor mulighet for faglig og personlig utvikling i et anerkjent høykompetansemiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn.

Spørsmål om stillingen sendes til: [email protected]

Søknadsfrist: 20.august

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.no