Ledig stilling ved SINTEF

Ingeniør mikrobiologi og cellebiologi

Søknadsfrist: 18.02.2020

Lyst til å jobbe med forskning rettet mot å løse de store samfunnsutfordringene?

Avdeling for Bioteknologi og nanomedisin utvikler løsninger for våre kunder gjennom forskning og innovasjon innenfor områdene biofarmasøytika, medisinsk teknologi, nanomedisin, human helse, biopolymere og biomaterialer, sirkulær økonomi/bioraffineri, akvakultur og fiskehelse.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialvitenskap, bioteknologi, anvendt kjemi og petroleumsteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.

Våre 75 medarbeidere har spisskompetanse innenfor disse områdene, og avdelingen har meget godt utstyrte laboratorier for molekylærbiologi, high-throughput-screening, fermentering og massespektrometri. Vi leder og er involvert i store internasjonale prosjekter, og har en rekke industrikunder som vi utvikler prosesser for. Alle prosjekter gjennomføres i tett samarbeid med kunder og undervisnings- og forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt.

For mer informasjon, se https://www.sintef.no/industri/bioteknologi/#/.

Avdelingen består av 3 forskningsgrupper (Massespektrometri, Polymerpartikler og overflatekjemi og Bioteknologi) som samarbeider tett. De utlyste stillingene er i Forskningsgruppe Bioteknologi.

Forskningsgruppe Bioteknologi har 37 medarbeidere med eksperimentell bioteknologisk spisskompetanse. Vi har en meget moderne og avansert utstyrspark som er sentral i forskningen vi utfører. Vi har de siste årene hatt god vekst og økende prosjekttilgang og driften preges av sterkt motiverte medarbeidere. Arbeidet utføres i nært samarbeide med nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner og industri.

Hva søker vi:

Vi søker personer med interesse for eksperimentelt drevet forskning. Evne til å jobbe i team og i tett interaksjon med kunder og samarbeidspartnere er svært viktig. Jobben krever evne til selvstendighet og gode kommunikasjonsevner. Du vil bli en del av et meget godt faglig miljø, med meget interessante og viktige prosjekter. Gjennom våre prosjekter vil du få mulighet til å kontinuerlig utvikle din kompetanse.

Vi søker personer som har gjennomført 3-årig ingeniørutdanning (bachelor) og som ønsker å arbeide med mikrobiell bioteknologi og cellebiologi. Hovedfokus for stillingen er forskning innen våre prosjekter på nanomedisin og legemiddelutvikling. Vi har avansert infrastruktur som innbefatter både robotiserte enheter for high-throughput-screening og en rekke andre utstyrsplattformer for dyrking av mikroorganismer og celler fra mikroskala til pilotskala. Selv om erfaring fra slikt arbeid er en fordel, oppfordres også nyutdannede til å søke. Laboranter med praksis fra mikrobiologisk/cellebiologisk laboratorium vil også bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

◾ Prosjektmedarbeider i bioteknologiske forskningsprosjekter, som vil innbefatte både planlegging, utførelse og rapportering av resultater.

◾ Bidra til drift og utvikling av våre laboratorier innen molekylærbiologi, mikrobiologi, cellebiologi og high-throughput-screening.

Vi tilbyr

◾Konkurransedyktig lønn

◾Gunstige pensjons- og forsikringsordninger

◾Fleksibel arbeidstid

◾Kreativt og tverrfaglig arbeidsmiljø som er internasjonalt anerkjent

◾Gode muligheter for faglig fordypning og utvikling

◾Samarbeid med vitenskapelig personell og studenter ved NTNU

◾Trivelig arbeidsplass med gode kolleger

Arbeidssted

SINTEF på Gløshaugen, Trondheim. Arbeidsspråk er norsk (skandinavisk).

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com