Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Labingeniør innen data og elektronikk (overingeniør)

Søknadsfrist: 19.06.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast 100 % stilling som overingeniør/labingeniør innen data og elektronikk. Stillingen er knyttet til Institutt for mikrosystemer og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t ved Campus Vestfold.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av laboratorier og lager
 • Ivaretakelse av budsjettansvar for laboratoriene
 • Innkjøp, drift, vedlikehold og oppsett av utstyr
 • Oppsett og drift av tjenere og programvare for data- og elektronikklaboratoriene
 • Delta i utvikling og gjennomføring av laboratorieøvelser, samt yte praktisk veiledning i studentenes gjennomføring av øvelser
 • Gi støtte til studenter i ulike prosjekter, typisk bachelor- og masterprosjekter
 • Yte støtte til andre formål der det er behov for laboratoriearbeid innen data og/eller elektronikk

Kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole innenfor data og/eller elektronikk, minimum tilsvarende bachelorgrad og relevant praksis
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper innenfor hardware, software og samspillet mellom disse
 • Kunnskaper innen digital elektronikk og gjerne også analog elektronikk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet og serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Overingeniør (kode 1087): NOK 496 100 - 615 900 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Aktuelle søker vil bli kalt inn til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kan instituttleder Einar Halvorsen ved Institutt for mikrosystemer kontaktes: epost: [email protected], tlf: 31 00 93 18

For spørsmål om søknadsprosessen: Personalrådgiver Kari L Foss-Pedersen, epost: [email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner
 • Liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at alle etterspurte og relevante vedlegg må lastes opp sammen med søknad/CV for at en søknad skal vurderes for stillingen.

Søk stillingen