Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Senioringeniør - Hylleraas-senteret

Søknadsfrist: 16.08.2022

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences er et Senter for fremragende forskning (SFF) opprettet av Norges forskningsråd for perioden 2017–2027. Senteret er underlagt Kjemisk institutt ved Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet.


Hylleraas-senteret vil utvikle nye metoder for simuleringer av store molekyler og deres vekselvirkninger med stråling og elektromagnetiske felt, med anvendelser innen kjemi, fysikk og biologi. Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø, med Kjemisk institutt, Universitet i Oslo som vertsinstitusjon.

Hylleraas-senteret har vi en ledig stilling som senioringeniør med varighet på 2,5 år. Tiltredelse så snart som mulig.

Vi søker en person som kan gi avansert brukerstøtte for vårt Senter for Fremragende Forskning (SFF) Hylleraas-senteret i brytningspunktet mellom «High-performance computing» (HPC) og avansert teoretisk kjemi og modellering.

Stillingen er 100% (50% finansieres av Sigma2 AS via Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) og 50% finansieres via Hylleraas-senteret).

Personen vi ser for oss evner å sette seg inn i komplekse forskningsspørsmål og har kunnskap og kompetanse til å omsette dette i effektive HPC applikasjoner. Stillingen er innplassert ved Hylleraas-senteret.

Vi ønsker en kandidat som først og fremst kan kick-starte arbeidet med den Python-baserte Hylleraas Plattformen (HP) som skal bli den nye arbeidshesten til Hylleraas senteret.

HP skal på en sømløs måte kunne inkorporere de mange kodeutviklings og beregningsmessige aktiviteter vi gjør i dag, og må bygges på en så fleksibel måte at den på sikt lett skal kunne tilpasses både nye og mer komplekse metoder. Dette er en jobb som trenger en meget aktiv innsats i en startfase, der en dyktig kandidat er essensielt.

For Hylleraas er det viktig at HP kan anvendes i sammenheng med Sigma2 infrastruktur. Kandidaten vil fungere som bindeledd (liaison) mellom Hylleraas og «Norwegian research infrastructure services» (NRIS), med den hensikt å bedre utnyttelsen av ressursene og brukeropplevelsen for Hylleraas brukere, men også for brukere av HP utenfor Hylleraas. For å oppnå dette er det forventet at kandidaten delvis integreres i NRIS med relevante oppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • være aktiv pådriver og utvikler i oppbygging av Hylleraas Plattformen (HP)
  • inkluderer utvikling og testing av grunnleggende design, automatisk testing, «interfacing», kontainere, enkel installasjoner, osv.
  • prosjektbasert arbeid for å inkorporere «software» og «workflows» på plattformen (HP)
  • tilrettelegging for tungregning, både nasjonalt og for EuroHPC
  • utforming av brukervenneling brukergrensesnitt
 • bistå i formidling/opplæring i utvikling og bruk av HP

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring innen anvendt HPC
 • Ha kjennskap til kjemi og kvantekjemiske metoder

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • PhD eller tilsvarende utdanning innen teoretisk kjemi og modellering av kjemiske systemer
 • Erfaring i metodeutvikling og vitenskapelig programmering innenfor fagfeltet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner i kontakt med studenter og forskere
 • God evne til å tilegne seg nye kunnskaper og sette seg inn i komplekse problemer

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør (kode 1181) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 534 900 og kr 593 500,- avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknad
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Send søknad»

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørspål vedrørende JobbNorge vennligst kontakt:

HR rådgiver Olga Holmund, e-post: [email protected]

Send søknad

Powered by Labrador CMS