Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fagkoordinator for digital dokumentasjon - Kulturhistorisk museum

Søknadsfrist: 23.01.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum (KHM) ved Universitetet i Oslo er et av landets største kulturhistoriske museer. Museet er forskningsintensivt og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, en kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene og et runearkiv.

KHMs etos: Åpen, utforskende, troverdig

Om stillingen

Ved Kulturhistorisk museum, Seksjon for samlingsforvaltning, er det ledig et vikariat som fagkoordinator for digital dokumentasjon (SKO 1087 overingeniør/SKO 1181 senioringeniør). Vikariatet har varighet ut januar 2023, med mulighet for forlengelse. Vil du arbeide som fagkoordinator med varierte og spennende oppgaver i et til tider hektisk miljø? Da kan nettopp du være personen vi søker etter.

Seksjon for samlingsforvaltning er inndelt i to faggrupper; Gruppe for Konservering og Gruppe for Digital dokumentasjon. Seksjonen har per i dag 42 ansatte. Gruppene har hver sin gruppekoordinator. Stillingen er plassert i gruppe for Digital dokumentasjon som har 17 ansatte. Gruppens overordnede oppgave er å koordinere, understøtte og videreutvikle KHMs digitale dokumentasjonsarbeid.

KHM forvalter store datamengder fra dokumentasjon av samlingene og arkeologiske undersøkelser, og gode rutiner for langsiktig lagring og gjenbruk av disse dataene er en prioritert oppgave. Datakurateringen gjøres derfor i samsvar med prinsippene om FAIR-data.

Gruppe for Digital dokumentasjon deltar i lokale, nasjonale og internasjonale infrastrukturprosjekt, og er aktiv i å utvikle dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av data. Datasett gjøres fritt tilgjengelig gjennom unimus.no og portaler som unimus.no/portal, humgis.uiocloud.no og den kommende nettsiden for ADED-prosjektet.

Den som tilsettes vil delta aktivt i å styrke seksjonens kompetanse og kapasitet innen digital dokumentasjon, med hovedvekt på databasesystemer, brukeroppfølging og digital tilgjengeliggjøring av samlingene.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging, opplæring og veiledning av interne og eksterne brukere i museets datasystemer for forskning og forvaltning
 • Koordinere og følge opp arbeidet med digital registrering og tilgjengeliggjøring av museets samlinger

Ved tilsetting som senioringeniør vil i tillegg følgende arbeidsoppgaver ligge til stillingen:

 • Utviklingsoppgaver innen databaser og digital tilgjengeliggjøring
 • Ansvar for å videreutvikle seksjonens rolle og kompetanse når det gjelder lagring og tilgjengeliggjøring av forskningsdata i tråd med FAIR-prinsippene

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum mastergrad eller tilsvarende innen relevante fagfelt som informatikk og KHMs fagområder
 • Kunnskap om og erfaring med databasesystemer / SQL
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

For særlig kvalifiserte søkere, og søkere som kan dokumentere erfaring fra forskning eller forskningsrelatert arbeid, vil en vurdere ansettelse i stilling som senioringeniør SKO 1181.

Det er en fordel om du i tillegg har:

 • Erfaring med kollegaveiledning eller undervisning
 • God erfaring med scripting
 • God erfaring med XML
 • God erfaring med CMS (Collection Management systems)/ DAM /Digital Asset Management)
 • Erfaring med oppsett av og rutiner for lagring av data

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person med godt humør som trives i en hektisk arbeidshverdag. Du har gode samarbeidsegenskaper og fungerer godt i team, men evner også å jobbe selvstendig. Du er systematisk og strukturert og motiveres av å jobbe med varierte oppgaver i et faglig stimulerende arbeidsmiljø. I tillegg har du ambisjoner for din egen faglige utvikling.

Vi tilbyr

 • Lønn som fagkoordinator i stillingskode 1087 overingeniør fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 534 000 og 594 300, ved ansettelse i stillingskode 1181 senioringeniør i et spenn mellom kr 583 500 og 637 900, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Et hyggelig og fagkompetent arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål, og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De vil bli bedt om å oppgi to referanser, en overordnet og en sideordnet (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til stillingen:

 • Fagkoordinator Espen Uleberg ved Seksjon for Samlingsforvaltning. Telefon: 909 95 091. Epost: [email protected]

For spørsmål knyttet til søknadsprosessen:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS