Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Data manager - Institutt for helse og samfunn

Søknadsfrist: 17.12.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Ved Institutt for helse og samfunn (Helsam) er det en ledig stilling som data manager/datarøkter ved Seksjon for forskningsadminstrasjon. Stillingen er en midlertidig 3-årig stilling.

Institutt for helse og samfunn er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, og består av 6 fagavdelinger samt en administrasjon. Instituttet driver forskning, undervisning og formidling i grenseflaten mellom helse, helsetjenesten og samfunn. Vi har rundt 530 ansatte som utgjør ca 230 årsverk.

Arbeidsoppgavene består i hovedsak av tilrettelegging av data fra nasjonale og internasjonale helseregistre til statistiske analyser og vedlikehold og oppdatering av instituttets databaser.

I perioder kan stillingen også bli benyttet til å hjelpe forskere og studenter med anskaffelse av data og ivaretakelse av personvernhensyn. Instituttet har en bred portefølje av prosjekter som både er knyttet til kliniske studier, registerbaserte studier og bredere anlagte helseforskningsstudier. Helsam har både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver

Sammenstilling/kobling av datafiler fra ulike kilder herunder:

 • Klargjøre data for ulike type statistiske analyser (tidsserier, paneldata, varighet/overlevelsesanalyser med mer)
 • Kvalitetssikring av data
 • Koding av variabler for spesifikke analyseformål
 • Dokumentasjon og rapportering av arbeidet

og:

 • Gi råd/tips om datahåndtering til forskere
 • Støtte forskere i arbeidet med nødvendige godkjenninger for prosjektene

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå. Søkere med lavere utdanningsnivå og lang erfaring kan også søke.
 • Erfaring med data management og tilrettelegging av analysefiler ved hjelp av SAS, STATA, Phyton og/eller R
 • Erfaring med databasesystemer
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Har interesse for forskning og helsetjenestene
 • Er nøyaktig og kan jobbe fokusert over tid
 • Trives som en del av et team
 • Er effektiv og reflektert
 • Arbeider selvstendig og systematisk
 • Kan tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter

Vi tilbyr

 • lønn som stillingstittel kode 1181 ( senioringeniør) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 563 900 og kr 677 600, avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om tilsettingsprosessen og elektronisk søknad: Personalrådgiver Pia Kristina den Boer, epost: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS