Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Utvikler / Systemadministrator - IT-avdelingen (USIT)

Søknadsfrist: 23.09.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

IT-avdelingen på UiO er en av Norges største og ledende IT-organisasjoner med over 350 årsverk og bred og dyp kompetanse. Vi håndterer hele verdikjeden – fra utvikling til produksjon til drift, og byr på mange spennende oppgaver. IT-avdelingen er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at alle ansatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.


Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet. Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger IT-avdelingen helt i teten som leverandør både til UiO og andre forsknings- og UH-sektoren.

Ansettelser blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven, og loververk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Søkere må kunne sikkerhetsklareres.

Om stillingen

IT-avdelingen (USIT) på Universitetet i Oslo (UiO) leverer infrastruktur og IT-tjenester til UiO, universitets- og høgskolesektoren i Norge og flere. Vi er et av landets største IT-faglige miljøer, med over 350 faste ansatte, og arbeider med et bredt spekter av spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger IT-avdelingen på UiO helt i teten som leverandør både til UiO og andre institusjoner i forsknings- og UH-sektoren.

På IT-avdelingen legger vi stor vekt på å gi våre ansatte utfordrende og lærerike oppgaver, og det er meget gode muligheter for faglig utvikling.

Stillingene er faste og plassert i seksjon for Applikasjonsplattformer. Seksjonen har ansvar for drift og videreutvikling av applikasjonsplattformer, primært rettet mot webtjenester og integrasjoner. Seksjonen har 10 medarbeidere, og du vil bli del av et team med høy kompetanse.

Ny IT-organisasjon på UiO - IT-avdelingen.

Arbeidsoppgaver

Du vil bli en del av en seksjon som arbeider med automatiserte og selvbetjente løsninger for drift og administrasjon av webapplikasjoner.Arbeidsoppgaver vil variere fra videreutvikling av våre applikasjonsplattformer til oppfølging av driftshendelser. Dette innebærer blant annet utvikling av automatiserte rutiner for overvåking, testing, oppgradering og vedlikehold samt bistand til brukermiljøer som ønsker å ta i bruk våre tjenester. For senioringeniører vil også arbeidsoppgavene innebære ledelse av prosjekter og koordinering av fagområdet.

Alle gode IT-tjenester må bygges på solid IT-infrastruktur, og vi oppnår dette ved å standardisere, automatisere og utvikleselvbetjeningsløsninger både for oss selv og andre. Automatisering er helt avgjørende for å gjøre infrastrukturen robust over tid!Listen over teknologier og verktøy vi jobber med er lang, og derfor er det ingen forventninger om at søkere skal kunne alt. Vi kan nevnefølgende: Linux, Bash, Python, Ansible, Git, Terraform, Rundeck, GitHub Actions, Helm, Kubernetes, Openshift (okd.io), Gravitee.io, RabbitMQ, Consul.

Vi benytter servere i eget maskinrom, åpen kildekode og vår Kubernetes plattform til å kunne å tilby en teknisk plattform for moderne kontainerbaserte webtjenester til UiO og andre samarbeidspartnere i universitets- og høgskolesektoren.

Det er ikke forventet at du kjenner til all teknologi bak våre IT-systemer fra tidligere. Har du god generell teknologiforståelse er vi en godlæreplass for å bygge videre på den kompetansen og erfaringen du har.

Vi tror på diskusjoner og samarbeid for å finne de beste løsningene, og vi deler vår kompetanse med hverandre og våre brukere. Hvis duønsker å være en del av en dynamisk og innovativ organisasjon, håper vi at du vil vurdere å bli med oss.

Kvalifikasjonskrav 

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne innen IT, minimum tilsvarende bachelorgrad. For senioringeniør er kravet mastergrad. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet. 
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • God generell programmeringskompetanse og teknologiforståelse

Ønskelig kompetanse/erfaring fra et eller flere områder

 • God kjennskap til Linux
 • Utvikling av integrasjoner mellom ulike tjenester ved hjelp av REST-api
 • Drift av tjenester og automatisering
 • Metodikk og verktøy for versjonskontroll
 • Konteinerbaserte tjenester
 • Forståelse og interesse for IT-arkitektur

Du må ikke ha arbeidserfaring! For nyutdannete er det viktigst med god grunnkompetanse og brennende interesse for teknologi.

Vi vektlegger også en god søknad som tydelig beskriver din motivasjon for stillingen.

Hvem er du?

 • Du liker å dele kompetanse med kollegaer
 • Du er innvovativ, proaktiv med fokus på forbedring ,forenkling og automatisering
 • Du er er strukturert og effektiv
 • Du trives i arbeid som forutsetter samarbeid med ulike mennesker

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med flere spennende brukermiljøer innen forskning og utdanning, der du vil lære og bygge kompetanse
 • Mange dyktige kolleger med lang og dyp erfaring innen IT
 • Tekniske løsninger som både har størrelse, bredde og siste nytt innenfor teknologi
 • Mulighet for kurs og konferanser innenfor relevante fagområder
 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for delvis hjemmekontor etter avtale
 • Trening i arbeidstiden- og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Stillingene er faste og lønnes som overingeniør (SKO1087) i lønnspenn mellom kr. 615 700 og kr. 692 400, alternativt som senioringeniør (SKO 1181) i lønnspenn mellom kr.692400 og kr. 821 100, avhengig av erfaring og kompetanse. 

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) Dersom du ikke har skandinavisk utdanning må din utdanning være NOKUT godkjent for at vi skal vurdere din søknad. (En del høyere utdanningsgrader fra Danmark, Finland, Island, Litauen, Polen og Sverige regnes som automatisk godkjent av NOKUT.)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Applikasjonsplattformer: Frank Solem, telefon: 4500 3727, e-post: frank.solem@usit.uio.no

Søk på sttillingen

Powered by Labrador CMS