Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Utvikler / programmerer – CELL: Den digitale rettssalen

Søknadsfrist: 01.02.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Om stillingen

Det juridiske fakultet har ledig en 100 % stilling som programmerer (over-/senioringeniør, SKO 1087/1181), tilknyttet prosjektet CELL: Centre for Experiential Legal Learning og Den digitale rettssalen.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetet har et aktivt fagmiljø som jobber med spørsmål som ligger i skjæringspunktet mellom juss og teknologi.

Denne stillingen vil være tilknyttet fakultetets nye Senter for fremragende utdanning (SFU) CELL. CELL har fått innvilget støtte som senter i fem år fra 1. juni 2020 og har som ambisjon å oppskalere erfaringsbasert juridisk utdanning i en digital tid over hele Norge og bli et ledende europeisk miljø innenfor juridisk pedagogikk og digital undervisning og innovasjon. Les mer om CELL her.

CELL utvikler blant annet en digital rettssal. Dette er et verktøy/plattform som skal legge til rette for digitale prosedyre- og rettssaksøvelser (digitaliseringsmodul), automatisering av prosesser/vurderinger i domstoler samt juridisk læring (automatiseringsmodul). Prosjektet retter seg mot studenter, advokater og dommere og vil involvere studenter i utviklingsprosesser. Prosjektet er forankret i CELLs nye Legal Innovation Lab Oslo (LILO) og er et samarbeid med Domstoladministrasjonen, rettsteknologiske samarbeidspartnere (bl.a., NORCE, Technology for Human Rights (Tech-R), Arverettverktøy- grundere) og utdanningspartnere (LINK, HuLAR, Københavns universitet).

Plattformen skal gi studenter, dommere og advokater mulighet til å prosedere (og forhandle) digitalt på en effektiv og rettssikker måte. Den skal gi studenter erfaring i framtidens digitalisering, og på sikt inneholde automatiserte funksjoner for dommere og studenter. Den digitale rettssalen skal gi studenter særlig mulighet til å trene på rettslig metode, egne skriftlige og muntlige ferdigheter og forhandlingsteknikker. Verktøyet skal ha høy digital kvalitet, være brukervennlig og enkelt å ta i bruk for domstoler, advokater, studenter, faglærere og administrasjon ved UiO.

Prosjektet er finansiert av SFUet. Stillingen er midlertidig med 1 års varighet fra oppstart, med mulighet for forlengelse. Stillingen er 100 %, men lavere stillingsprosent kan vurderes i samråd med søker.

Arbeidsoppgaver

 • Programmere og utvikle den Den digitale rettssalen (digitaliseringsmodul) i nært samarbeid med prosjektgruppen, cirka 50 %.
 • Samarbeide om, programmere og utvikle nye verktøy til Den digitale rettssalen (automatiseringsmodul) med prosjektgruppen og forskjellige partnere, ca. 25 %.
 • Veilede studenter, ved Det juridiske fakultet, som arbeider med rettsteknologiske prosjekter som del av en CELLs nye Legal Innovation Lab Oslo (LILO), samt forfatterskap/medforfatterskap av vitenskapelige artikler og bistand med søknader om eksternfinansiering, ca. 25 %.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stillingskode overingeniør (SKO 1087) kreves utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende bachelornivå innen informatikk eller lignende. Dokumentert relevant realkompetanse kan kompensere utdanningskravet.
 • For ansettelse i stillingskode senioringeniør (SKO 1181) kreves utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende masternivå innen informatikk eller lignende. Dokumentert relevant realkompetanse kan kompensere utdanningskravet. Videre er det i tillegg en forutsetning med omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.
 • Høyere akademisk utdanning er ønskelig, og kan bli vektlagt i ansettelsesprosessen.
 • Det kreves praktiske ferdigheter innenfor programmering og systemarkitektur, og kompetanse innenfor python og javascript (node.js). Designferdigheter og kunnskap om HTML/CSS og tilhørende rammeverk er en fordel.
 • Søkere må beherske engelsk og norsk. Prosjektets arbeidsspråk er norsk og engelsk. Svensk og dansk likestilles i denne sammenheng med norsk.
 • Tverrfaglig bakgrunn er en fordel (særlig erfaring innenfor rettsvitenskap/pedagogikk i tillegg til informatikk).

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en person med sterke samarbeidsegenskaper, miljøskapende evner og et sterkt engasjement for å utvikle et miljø rundt prosjektet.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Du må ta aktivt del i utvikling av et godt fagmiljø.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør kode 1087 eller senioringeniør kode 1181 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 516 400 til kr 586 500 i stilling som overingeniør og kr 566 700 til kr 682 000 i stilling som senioringeniør, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden
 • Stilling i en IA-virksomhet

Søknaden skal inneholde

 • Søknad og CV
 • Kodeeksempler
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester
 • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon)

Søknad med vedlegg må sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk «Søk stillingen».

Søknaden kan inneholde

 • Publikasjonsliste
 • Full tekst av en publikasjon

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi viser til regelverk for teknisk-administrativt ansatte.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen.

Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om rekrutteringsprosessen: personalkonsulent Siri Martenson: e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS