Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør / Senioringeniør - Avdeling for studieadministrasjon

Søknadsfrist: 03.06.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for studieadministrasjon har et overordnet ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen utdanning. Avdelingen skal bistå UiOs ledelse strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering, bistå enhetene med administrativ drift og yte tjenester direkte til studenter og søkere. Avdelingen skal lede UiOs studieadministrative nettverk.

Om stillingen

Avdeling for studieadministrasjon har et overordnet ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen utdanning. Avdelingen skal bistå UiOs ledelse strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering. Avdelingen skal bistå enhetene med administrativ drift og skal yte tjenester direkte til studenter og søkere.

Seksjon for digitale tjenester har operativt systemeierskap for system for timeplanlegging av undervisning og eksamen (TP), Felles Studentsystem (FS), Tableau – Studie, system for plagiatkontroll, system for digital eksamen og læringsplattformen Canvas. Dette innebærer blant annet ansvar for bruken av studieadministrative systemer ved UiO, brukerstøtte, opplæring, rådgivning og videreutvikling.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil primært være knyttet til system for timeplanlegging av undervisning og eksamen (TP). TP består av to hovedmoduler for timeplanlegging inkludert egne moduler for innsamling av grunnlagsdata og detaljering av timeplaner. I tillegg finnes egne moduler for bestilling av rom, ressurser og veiledning.

TP er i dag produksjon ved UiO, UiB, UiT, NTNU, OsloMet og Høgskolen i Østfold. Stillingen vil jobbe aktivt mot UiO, men også ut mot sektoren.

Oppgavene er blant annet:

 • Gi brukerstøtte og opplæring
 • Utvikle og dokumentere felles rutiner
 • Bidra til å teste, utvikle og videreutvikle digitale løsninger i tett samarbeid med utviklerne
 • Vedlikehold av bakgrunnsdata og sikring av datakvalitet
 • Delta i utviklingsprosjekter knyttet til økt teknologianvendelse og digitalisering

Stillingene kan tillegges andre oppgaver ved behov ut fra din kompetanse og dersom seksjonens hensyn tilsier det. Vi ønsker derfor en person som også er fleksibel og som hjelper til med å løse seksjonens oppgaver når det trengs.

For søkere til senioringeniørstillingen vil det også innebære prosjektledelse og koordineringsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring i arbeid med komplekse systemer
 • Meget gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig er en forutsetning

Personlige egenskaper

 • arbeider effektivt, strukturert og målrettet, med fokus på leveranser
 • er initiativrik og fleksibel
 • selvstendig og ansvarsbevisst
 • trives med å jobbe i både team og selvstendig
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn som overingeniør SKO 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 583 500 til 650 300,- avhengig av kompetanse og erfaring. Særlig kvalifiserte søkere vil kunne vurderes som senioringeniør SKO 1181 og vurderes innenfor et spenn mellom kr 615 800 til 715 900,-
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS