Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør - Drift av Windows-servere og Windows i Educloud

Søknadsfrist: 01.10.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


IT-avdelingen på UiO (IT UiO) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at alle ansatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger IT UiO helt i teten som leverandør både til UiO og andre i forsknings- og UH-sektoren. IT UiO er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 300 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. 


Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du jobbe med Windows for forskning og utdanning?

Om stillingen

IT-avdelingen ved UiO har ansvar for å levere infrastrukturen og IT-tjenestene og -løsningene UiO trenger for å nå målene sine for utdanning, forskning, formidling og administrativt arbeid.

Educloud er både infrastruktur og en tjeneste med fokus på å muliggjøre samarbeid for internasjonale forskningsprosjekter hvor forskerne kan bearbeide, analysere og samarbeide om store mengder forskningsdata. Vi ser nå etter to medarbeidere som ønsker å hjelpe oss med å vedlikeholde og videreutvikle Windows-tilbudet i denne infrastrukturen. 

Vi er et teknisk kompetent miljø som tilstreber svært kort vei fra produkter lanseres til vi har de i produksjon. Vi er late, kjeder oss lett, og følgelig automatiserer vi alt vi kan. Vi har et felles ønske om å dele det vi finner ut med andre. Vi har stor tro på at diskusjoner gir bedre løsninger og synes det er viktig at vi har redundans på kompetansen vår.

Stillingene er plassert i underavdeling for IT-infrastruktur, Seksjon for operativsystemer, som er ansvarlig for drift av serveroperativsystemer for UiO og våre samarbeidspartnere.

Mer om IT-avdelingen

Arbeidsoppgaver

Vi søker et kreativt hode som kan bistå oss med drift av Windows-servere og Windows i Educloud og underliggende infrastruktur. Vi ser etter deg med interesse, kunnskap og evne til å sammen med oss ta tak i vår infrastruktur for å gjøre den mer automatisert, selvbetjente og kodebasert. Vi ønsker deg som kan, eller som vil lære, å sette opp og tilpasse løsninger (for forskning og utdanning) primært på Windows-plattformen.

Systemene vi utvikler og drifter gjør det mulig for forskere, studenter eller for de som utdanner studenter, å utføre jobben sin eller studiene sine på best mulig måte.

Hvem er du?

Mange av de løsningene vi jobber med er nye, under utvikling, eller eksisterer bare som en lys ide i noens hode. Vi vil at du ønsker å lære og at du bruker det du lærer til å videreutvikle infrastrukturen vår. For at ikke starten skal bli altfor bratt må du kunne programmere (et eller annet, Python, C++, PowerShell, Java).

Du har utdannelse innen IT på universitets- og/eller høyskolenivå på minimum bachelor-nivå. For senioringeniør kreves master-nivå.Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Vi ønsker at du har interesse for, og om mulig praktisk erfaring eller kompetanse inne ett eller flere av:

 • IT-infrastruktur (OS, lagring, nettverk, osv.)
 • Virtualisering (f.eks. VMware)
 • Windows og Active Directory
 • Scripting eller programmering i PowerShell
 • Automatisering med Terraform, Ansible, GPO, eller liknende.

For senioringeniører vil arbeidsoppgavene også kunne inkludere prosjekt- og fagledelse og det kreves mastergrad eller relevant erfaring som kompenserer for dette.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning

Hvorfor jobbe med IT hos oss?

 • Et fremoverlent IT-miljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • En arbeidsplass med flere spennende brukermiljøer innen forskning og utdanning, der du kan lære og bygge kompetanse
 • Tekniske løsninger som både har størrelse, bredde og siste nytt innenfor teknologi
 • Mulighet for kurs og konferanser innenfor relevante fagområder
 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for delvis hjemmekontor etter avtale
 • Trening i arbeidstiden- og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Stillingen vil bli innplassert som overingeniør (kode 1087) eller senioringeniør (kode 1181) Stillingen er fast og lønnes som overingeniør (SKO 1087) i lønnspenn mellom kr. 615.700 - 692.400, alt. som senioringeniør (SKO 1181) i lønnspenn mellom kr. 692.400 - 821.100, avhengig av erfaring og kompetanse.

Slik er det å jobbe i IT-avdelingen på UiO

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester må vedlegges. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT.

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Trond Hasle Amundsen, telefon 90 052 080

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Trond Hasle Amundsen (Seksjonssjef), 90052080, t.h.amundsen@usit.uio.no
Powered by Labrador CMS