Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Ingeniør innen 3D-dokumentasjon - Kulturhistorisk museum

Søknadsfrist: 21.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er et av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Om stillingen

Ved Kulturhistorisk museum er det ledig et engasjement som ingeniør (SKO 1087 overingeniør) for å 3D-dokumentere arkeologiske gjenstander utstilt i fjerde fløy på Vikingskipshuset på Bygdøy. Dette i forbindelse med tømming av fløyen i forkant av byggestart. Arbeidet skal være ferdigstilt innen utløpet av oktober 2021, og er tilknyttet delprosjektet Safeguarding of objects (SGO) i Prosjekt Nytt vikingtidsmuseum.

Stillingen vil være organisatorisk plassert i Seksjon for samlingsforvaltning, Gruppe for digital dokumentasjon (DigDok), og ha arbeidssted på Vikingskipshuset. Den som tilsettes vil inngå i SGO-gruppen som består av konservatorer, en fotograf og to som arbeider med 3D-dokumentasjon.

DigDok er ansvarlig for tilrettelegging av Kulturhistorisk museums dokumentasjon av gjenstander og arkeologisk feltarbeid. Gruppen 3D-dokumenterer i første rekke gjenstander i samlingene og arkeologiske utgravninger. Kulturhistorisk museum har gode fasiliteter for 3D-dokumentasjon i Vikingskipshuset på Bygdøy. Museet har bygd opp god og bred kompetanse på 3D-dokumentasjon av arkeologiske gjenstander, særlig når det gjelder skanning av tregjenstander.

Arbeidsoppgaver

3D-dokumentere gjenstander utstilt i fjerde fløy på Vikingskipshuset. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med konservator som håndterer gjenstandene. Gjenstandene tas ut av montre og dokumenteres før nedpakking og magasinering. På grunn av oppstart av byggingen av nytt vikingtidsmuseum må alt arbeid være gjennomført senest innen utløpet av oktober 2021.

Kvalifikasjonskrav

 • stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad, og med arkeologi i fagkretsen.
 • erfaring med 3D-dokumentasjon av arkeologiske gjenstander
 • solid kjennskap til IKT-verktøy
 • kjennskap til datasystemer for 3D-dokumentasjon, som Agisoft Metashape, Rhino, GOM, Atos, Blender og Avizo

I tillegg vektlegges

 • gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • erfaring med ulike 3D-dokumentasjonsmetoder
 • god teoretisk innsikt i og forståelse for muligheter og begrensninger ved 3D-dokumentasjon

Personlige egenskaper

Vi ser etter strukturert person med god gjennomføringsevne og nøyaktighet. Du har interesse for 3D-dokumentasjon av arkeologisk materiale og evner å se løsninger og ta initiativ. Videre har du gode samarbeidsegenskaper og fungerer godt i team, men evner også å jobbe selvstendig.

Vi tilbyr

 • lønn som ingeniør (SKO 1087 overingeniør) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 523 200 og kr 583 900, avhengig av kompetanse og erfaring
 • et hyggelig og faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • relevante vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere som innkalles til intervju vil bli bedt om å oppgi 2 referanser, en overordnet og en sideordnet (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt rådgiver Marit Gamst Markussen, e-post: [email protected]

Søk på stillingen