Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fullstackutvikler ved IT-avdelingen på UiO

Søknadsfrist: 04.10.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


IT-avdelingen på UiO (IT UiO) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at alle ansatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger IT UiO helt i teten som leverandør både til UiO og andre i forsknings- og UH-sektoren.


IT UiO er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 350 fast ansatte og forvalter mer enn 450 millioner kroner. 

Har du lyst å jobbe i et av Norges mest kompetente IT-miljøer?

Om stillingen

IT-avdelingen på Universitetet i Oslo (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/ løsninger til Universitetet i Oslo, universitets- og høgskolesektoren i Norge og flere. Vi er et av landets største IT-faglige miljøer med drøyt 350 faste ansatte og arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. I IT-avdelingen legger vi stor vekt på å gi våre ansatte utfordrende og lærerike oppgaver, og det er gode muligheter for faglig utvikling.

Våre egenutviklede webløsninger for forskning og utdanning øker i bruk og vi ansetter derfor flere utviklere. I IT-avdelingen vil du jobbe i et tverrfaglig team med andre utviklere. Teamene i avdelingen består av dyktige og kunnskapsrike utviklere med fokus på frontend- og backendprogrammering, devops, interaksjons- og webdesign.

Artbeidsoppgavene vil være videreutvikling i et av våre egenutviklede systemer:

TP - TimeplanleggingssystemVortex - WebpubliseringsløsningNettskjema MineStudier

Alle utviklere i teamet må ha et bevisst forhold til personvern og sikkerhet samt universell utforming og brukeropplevelse.

Du vil jobbe i et kreativt og sterkt fagmiljø med fokus på å levere stabile IT-systemer av høy kvalitet og gode brukeropplevelser. Det blir gitt gode muligheter for faglig utvikling.

Kvalifikasjonskrav 

 • god erfaring med HTML 5, CSS og JavaScript
 • god erfaring med PHP/Python/Java eller tilsvarende og SQL
 • forståelse av responsivt design og universell utforming
 • erfaring med smidige metoder og devops
 • høyere utdanning, minimum bachelornivå, for senioringeniør kreves masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • for søkere til senioringeniør, er det krav om dokumentert erfaring rundt ledelse og koordinering av andre utviklere.

Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er flink til å programmere og som har erfaring med å jobbe med utvikling av front-end i virksomhetskritiske webapplikasjoner med høy bruk. Videre har du allsidig kunnskap om flere deler av utviklingforløpet til webtjenester. Det er viktig at du kan jobbe selvstendig og klarer selv å ta tak i utfordringer og komme med løsningsforslag.

Vi vektlegger at du er sulten på ny kunnskap og ønsker å utvikle deg faglig som utvikler. Du har fokus på samarbeid og evner å arbeide i team, men du er også selvstendig. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn som overingeniør (SKO 1087) i lønnspenn mellom kr. 615 700- 692 400/ , alt. som senioringeniør (SKO 1181) i lønnspenn mellom kr. 692 400- 821 100,
 • Fleksibel arbeidstid, delvis fjernarbeid etter avtale, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.

Hvorfor jobbe med IT hos oss?

Vi er et teknisk kompetent miljø som tilstreber svært kort vei fra produkter lanseres til vi har de i produksjon. Vi ønsker å være så effektive som mulig og ønsker at maskinene gjør mye av jobben for oss. Derfor automatiserer vi alt vi kan.

Som ellers i samfunnet er noen av oss mer ekstroverte enn andre, det vi imidlertid har felles er et ønske om å dele det vi finner ut med hverandre og andre. Vi har stor tro på at diskusjoner og samarbeid gir bedre løsninger.

Vi satser mye på open source, men bruker også et vidt spekter av andre løsninger.

Slik er det å jobbe i IT-avdelingen på UiO

Les mer om noen av største tjenestene vi har utviklet:

Du må like IT og du kommer til å lære masse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT.

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Dagfinn Bergsager (952 04 665 / dagfinb@uio.no)

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS