Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fagingeniør elektro

Søknadsfrist: 18.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer, og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fem underavdelinger: Eiendomsforvaltning og virksomhetsstøtte, Campusdrift, Campusservice, Campusutvikling og Livsvitenskapsbygget mottaksprosjekt. 

Vil du bidra til utvikling i en spennende og variert eiendomsportefølje?

Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo (UiO) er ansvarlig for drift, forvaltning og utvikling av en spennende og variert eiendomsportefølje. I porteføljen finner vi blant annet universitetsbygningene i Karl Johans gate, laboratorie-, kontor- og undervisningsbygg på Blindern, museumsbygninger slik som Historisk museum, Vikingtidsmuseet og Naturhistorisk museum på Tøyen. 

Bygg, utstyr og annen infrastruktur er essensielt for at UiO skal oppnå sin visjon for eiendomsvirksomheten, som er å skape rom for et fremragende, grønt universitet. 

Om stillingen 

Vi søker en person som kan fylle rollen som fagingeniør elektro i Seksjon for teknikk, kvalitet og miljø i Eiendomsavdelingen (EA). Seksjonen er EAs fagavdeling og er blant annet ansvarlig for at vedlikeholdet og utviklingen av bygningene blir planlagt og prioritert innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. 

Som fagingeniør elektro vil du arbeide med kartlegging, tilstandsvurdering og rådgivning knyttet til elektriske anlegg på tvers av hele bygningsporteføljen og fremme innspill til verdibevarings- og utviklingsplaner. Du får ta eierskap til el-anleggene i bygningsmassen og vil jobbe kontinuerlig med forvaltningsoppgaver knyttet til disse. Som fagingeniør blir du en pådriver for utvikling av fagområdet og kompetansedeling på tvers i organisasjonen. 

Stillingen rapporterer til seksjonssjef og inngår i et miljø med dyktige fagingeniører med ulike bakgrunner fra blant annet bygg, VVS, SD/automasjon, energiledelse, miljø, og brannvern.

Dette er noe av det du vil jobbe med

 • tilstandsvurderinger og vedlikeholdsplanlegging innenfor el-området 
 • videreutvikle rutiner og prosedyrer innen elektrofaget
 • være fagressurs i anskaffelser, rammeavtaler og kravspesifikasjoner 
 • være en fagressurs for driftsorganisasjonen og prosjekter
 • være en pådriver for kompetanseutvikling og opplæring av ansatte i EA

Vi ser etter deg som har

 • relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • fagskoleingeniør med lang og relevant erfaring kan vurderes
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • variert erfaring innenfor planlegging, drift og vedlikehold av el-anlegg
 • erfaring fra en selvstendig rolle og trives med dette
 • svært god IT-forståelse 

Du bør ha

 • kjennskap til og kunnskap om relevante lover og forskrifter innenfor fagområdet
 • kunnskap om relevante standarder for forvaltning av bygninger og elektriske anlegg 
 • erfaring fra offentlig forvaltning og offentlige anskaffelser

Vi håper at du 

 • er opptatt av å levere gode resultater og jobber strukturert og målrettet for å gjennomføre arbeidsoppgavene dine
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • trives med å samarbeide i tverrfaglige team
 • jobber godt selvstendig 
 • er en stødig kollega som er til å stole på
 • er nysgjerrig og har stort engasjement for faget

Vi tilbyr 

 • et hyggelig, engasjert og godt fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid med kjernetid fra 09.00-14.30
 • sommer- og vintertid
 • mulighet for hjemmekontor 
 • mulighet for barnehageplass i Universitetets barnehage.
 • trening i arbeidstiden med felles treninger og bedriftsidrettslag
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • lønn som overingeniør eller senioringeniør i spennet mellom 667 700,- og 821 100,- avhengig av kompetanse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS