Ledig stilling ved SINTEF

Ingeniør BSc / MSc innen Bærekraftig Energiteknologi

Søknadsfrist: 30.09.2019

Forskningsgruppen Tynnfilm og membranteknologi arbeider med å utvikle avanserte materialer og komponenter samt å forbedre løsninger for bærekraftige energiteknologier. Vi har både nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter innen områder som brenselceller, elektrolyse, gass-separasjon, solceller, sensorer og termoelektriske materialer. Gruppen består i dag av atten personer og vi jobber tett sammen med andre grupper i SINTEF samt med UiO og NTNU for å løse forskningsoppgaver innenfor våre fagfelt.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialvitenskap, bioteknologi, anvendt kjemi og petroleumsteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.

Vi leter etter en ny medarbeider som kan styrke og forbedre vår eksperimentelle aktivitet innen testing og produksjon av brenselceller, elektrolysører, membraner og elektrokjemiske reaktorer.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

Vår nye medarbeider må ha formell kompetanse på BSc/ingeniørnivå eller høyere innen fornybar energi, maskin, elektro, prosesskjemi eller andre relevante fagområder. Nyutdannede kan søke. Det forutsettes at søkere har interesse og ønske om praktisk laboratoriearbeid og drift.

De viktigste arbeidsoppgavene vil være å operere og drifte instrumenter/utstyr og ha ansvar for å gjennomføre forsøkskampanjer i de ulike laboratoriene. Du vil i samarbeid med forskere i gruppen og eksterne kunder planlegge og gjennomføre forsøk samt behandle og presentere resultatene. Du vil også være sentral i vedlikehold av instrumenter og forsøksrigger samt i videreutvikling og bygging av nytt laboratorieutstyr.

Våre laboratorier er i stor grad automatisert og digitalisert og kunnskap om automasjon, elektroteknikk, håndtering av gasser og gassanlegg og HMS-arbeid er fordelaktig.

Personlige egenskaper:

  • Gode samarbeidsevner

  • Leveranse- og løsningsorientert
  • Selvstendig, fleksibel og lærevillig
  • Nøyaktig, strukturert og ryddig
  • God framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

  • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø som er i vekst og utvikling
  • Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
  • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Stillingen er i Oslo.

Krav til søknaden:Søknadsbrev CV med utdanning, tidligere stillinger, annen kompetanse og eventuelle publikasjoner Vitnemål eller karakterutskrift fra universitet eller høgskole, og eventuelt anbefalingsbrev

Kontaktpersoner:

Søknadsfrist: 30.9.2019

Søk påstillingen

Hjemmeside: www.sintef.no