Stilling:

Avdelingsingeniør - vikariat (Fakultet for biovitenskap og akvakultur)

Søknadsfrist: 27. november 2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 140 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd.


Les mer: www.nord.no/fba

Om stillingen

Ved Nord universitet, fakultet for biovitenskap og akvakultur, studiested Bodø er det ledig et ettårig vikariat (100 %) som avdelingsingeniør. Stillingen vil støtte drift av laboratorier både på campus og forskningsstasjonen i Mørkvedbukta.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av laboratoriene, inkl. HMS-arbeid, avfallshåndtering, vedlikehold og kalibrering av vitenskapelig utstyr
 • Forberede og delta i laboratorieundervisning for studenter
 • Bestille varer
 • Motta og registrere varer til laboratorier
 • Andre arbeidsoppgaver som hører inn under laboratoriedrift

Kvalifikasjoner

 • Det kreves bachelorgrad innen kjemifag, eventuelt innen biologi eller tilsvarende
 • Erfaring fra tilrettelegging og gjennomføring av laboratoriekurs for studenter er en fordel
 • Interesse for laboratoriefag og drift av laboratorier
 • Det er ønskelig med kjennskap til HMS- relaterte oppgaver
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter både i norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter
 • Sertifikat klasse B

Opplæring i arbeidsoppgaver vil bli gitt.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Vi ser etter en motivert person med gode samarbeidsegenskaper. Det stilles krav til god ordenssans, selvstendighet og praktiske evner. Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby

Vi kan tilby en trivelig arbeidsplass i et spennende internasjonalt forsknings- og utdanningsmiljø.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, avdelingsingeniør (årslønn 415 100 - 464 800). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtalen for Hovedavtalen i Staten.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fakultetsdirektør Jarle Jørgensen ([email protected]) telefon 75 51 75 19 eller forskningsstasjonsleder Øivind Torslett ([email protected]) telefon 971 74 397.

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 27.11.2018

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30079562

Søknadsfrist: 27. november 2018

Søk på stillingen

fnokode:1234