LEDIG STILLING VED NIVA

Laboratorieingeniør - Seksjon for preanalyse

Søknadsfrist: 06.06.2023

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider NIVA med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv. NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. NIVA arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, samt en forskningsstasjon ved Drøbak. NIVA har datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina. Totalt har NIVA-gruppen nesten 500 medarbeidere.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Seksjon for preanalyse ved NIVA mottar, registrerer og utfører preparering av prøvene for videre analyse for mange ulike kjemiske analyser i et stort utvalg vannprøver samt noen sedimenter og biologiske prøver. Analysevirksomheten ved seksjonen er akkreditert i henhold til ISO/IEC 17025.

Alt vi mottar og analyserer er delleveranser i overvåkingsprosjekter, forskningsprosjekter og andre oppdrag som ledes av forskere ved NIVA. Vi har nå behov for å styrke laboratoriet med to nye laboratorieingeniører som har kompetanse innen kjemisk analyse eller tilsvarende.

Arbeidsoppgaver

 • Motta og registrere prøver i LIMS.
 • Kommunisere med forskere og prøvetakere for å avklare behov.
 • Prøvepreparering før videre analyse.
 • Generelle driftsoppgaver ved NIVAs laboratorier i Oslo.
 • Utøver av tørrstoffbestemmelse og andre manuelle metoder.
 • Prosjektoppfølging og tett samarbeid med kollegaer i og utenfor seksjonen.
 • Bidra i det kontinuerlige forbedringsarbeidet i seksjonen og i NIVA for øvrig.

Kvalifikasjoner

 • Har utdanning på bachelornivå innen uorganisk kjemi/analytisk kjemi eller tilsvarende.
 • Har gjerne erfaring med laboratoriearbeid og kvalitetssikringssystem som ISO/IEC 17025.
 • Har god forståelse for generell kjemi og generelt kvalitetssikringsarbeid.
 • Behersker norsk flytende både skriftlig og muntlig.
 • Det forutsettes at du har grunnleggende IT-kunnskaper, og en fordel om du har kjennskap til LIMS-systemer.

Personlige egenskaper

Vi søker en systematisk, selvstendig og initiativrik person som liker å jobbe i team og trives i et hektisk arbeidsmiljø. Du bør trives med å håndtere ulike oppgaver gjennom en arbeidsdag, og være effektiv og ivrig på å lære nye oppgaver, men også trives med rutineoppgaver. Arbeidsmiljøet i NIVA består av medarbeidere med ulike kulturer, det er derfor viktig at du er god til å kommunisere, har gode samarbeidsevner og trives med å delta i faglige diskusjoner med andre. Vi ønsker også at du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og at du tar initiativ til oppgaver og har en “stå på holdning” som bidrar positivt til både prosjekter og i arbeidsmiljøet.

Inkludering og mangfoldNIVA har et viktig samfunnsoppdrag som kunnskapsleverandør nasjonalt og internasjonalt. Vi rekrutterer internasjonalt og har behov for mangfold fordi ulike perspektiver fremmer nytenkning, innsikt og gir bedre beslutninger, og ikke minst mobiliserer potensialet til medarbeiderne våre. NIVA har et arbeidsmiljø som er preget av respekt og likeverd. Vi likebehandler med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, religion, etnisk og kulturell bakgrunn, og andre vesentlige forhold ved en person.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et ledende nasjonalt vannfaglig forskningsinstitutt på et laboratorium i kontinuerlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Moderne lokaler i Oslo, sentralt plassert på Økern.
 • Bedriftshytte i Hemsedal

Webcruiter-ID: 4663663174

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Powered by Labrador CMS