Ledig stilling ved NILU

Ingeniør - Avdeling for måle- og instrumentteknologi (MIT)

Søknadsfrist: 21.11.2019

Ingeniør – og lyst til å jobbe med luftkvalitet og klimagasser?

Avdeling for måle- og instrumentteknologi (MIT) har ansvar for drift og vedlikehold av instrumenter og feltstasjoner for måling av luftkvalitet og klimaparametere. Forståelse av måleprinsippene er viktig, og vi søker derfor primært etter en ingeniør med måleteknisk bakgrunn innen fysikk- eller kjemi.

Norsk institutt for luftforskning

NILU, Norsk institutt for luftforskning, har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til luftkvalitet, klimaendringer, atmosfærens sammensetning og miljøgifter. NILU har en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt og er blant de ledende fagmiljøer i verden innenfor deler av sitt fagfelt. NILU har ca. 180 ansatte

NILU har eget instrumentlaboratorium og disponerer topp moderne instrumenter for måling og kalibrering. Det kan påregnes noe reising til målestasjoner både i inn- og utland. I sammenheng med reising i Norge må søkeren disponere egen bil.

Arbeidsoppgaver:

• Klargjøre, installere og starte måleinstrumenter

• Service, feilfinning, reparasjon og kalibrering av måleinstrumenter i felt og på laboratorium

• Drifte og vedlikeholde målestasjoner i Norge og utlandet

• Kvalitetskontrollere måledata

• Delta i kvalitetsarbeidet i avdelingen

• Faglig rådgiving mot kommuner og vegkontor innen måling av luftkvalitet

Kvalifikasjoner:

• Erfaring fra drift av måleinstrumenter og feltstasjoner, gjerne for luftkvalitet

• Erfaring fra kontroll av måledata og kvalitetssystemer

• Praktisk anlagt

• Evne til å håndtere vekslende arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag

• Datakunnskaper innen MS Office og systemer for innsamling og bearbeiding av måledata

• God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

• Gode samarbeidsevner

• Selvstendig, med ønske om og evne til kontinuerlig å tilegne seg ny kunnskap

• Engasjert, positiv og initiativrik med evne til nytenking

Utdanning:

• Master eller tilsvarende innen måleteknikk, fysikk eller kjemi. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Vår styrke er høy kompetanse, et godt kollegialt miljø, interessante faglige utfordringer og fokus på utvikling. Vi er opptatt av kreativitet, kunnskapsdeling og trivsel.

Instituttet har fleksitidsordning, gode pensjons- og forsikringsordninger og holder til i moderne og trivelige lokaler på Kjeller. NILU har for øvrig omfattende samarbeid med nasjonale og internasjonale FoU-miljøer. Besøk gjerne våre websider på www.nilu.no for mer informasjon om vår virksomhet.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

  • Avdelingsdirektør Kjersti Tørnkvist, tlf: 95 17 94 84

Søknad sendes via vår søkerportal på www.finn.no Finn-kode: 162317993 snarest og senest innen 21.11.2019.

Søknad, CV, attester og vitnemål bes vedlagt som en samlet PDF-fil.

NILU benytter bakgrunnssjekk i sin rekrutteringsprosess.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen