Stilling:

Ingeniør innen forskning i miljøindustrielle- og kjemiske prosesser - Sektor Material- og Prosessteknologi

Søknadsfrist 18. november 2018

Miljøvennlige industrielle prosesser

Avdelingen fokuserer på forskning og utvikling av ny teknologi for å redusere miljøbelastningen knyttet til produksjon og utnyttelse av energi. Fokusområder er: CO2-fangst og bruk, hydrogenproduksjon med integrert CO2-fangst, termisk brenselskonvertering, bioenergi / biodrivstoffproduksjon, mineralbaserte industrielle prosesser og materialutvikling (CO2-sorbenter, oksygen- og energibærere, multifunksjonsmaterialer). Aktiviteter inkluderer: utvikling av materiale og prosessteknologi, utforming av eksperimentelle anlegg, eksperimentell validering, prosessdesign, modellering og simulering, materialkarakterisering og gassanalyse. Instituttet har aktiv deltakelse i flere nasjonale og internasjonale nettverk og FoU-forum (Hydrogen Europe Research, EERA, EMIRI, OREEC, etc.). I tillegg er instituttet en forskningspartner i FME "Norsk senter for bærekraftig biobasert drivstoff og energi, Bio4Fuels". Hoveddelen av disse forskningsaktivitetene støttes av norske og internasjonale industripartnere, sammen med finansieringsprogrammer fra Norges forskningsråd og EU.

IFE

IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden. Vi er internasjonalt ledende på en rekke områder innen fornybar energi, petroleums- og nukleærteknologi. IFE utvikler nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter i over 30 land. IFE er vertskap for det internasjonale OECD Haldenprosjektet. Vi er rundt 600 fast ansatte og omsetter for ca. 1 mrd kr. Les mer om IFE på www.ife.no

Sektor Material- og Prosessteknologi

Sektor Material- og Prosessteknologi forsker innen fornybare energisystemer, solenergi, batterier og hydrogen som fremtidens energibærere, nye energimaterialer og nanoteknologi, avansert nøytron materialkarakterisering samt miljøvennlige industriprosesser.


Som en del av denne satsingen er IFE vertskap for to av Norges åtte nye forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME-sentre), ” FME Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology” (SuSolTech) og ”FME Mobility Zero Emission Energy Systems”(MoZEES).

Arbeidsoppgaver

 • Kandidaten vil arbeide innen miljø industriell teknologi med fokus på kraftproduksjon, CO2 fangst og hydrogenproduksjon prosesser. Han / hun vil være ansvarlig for å utføre arbeidsoppgaver innen forskningsprosjekter, under tilsyn av prosjektleder eller som hovedansvarlig, herunder:
 • Bygg og vedlikehold av infrastruktur, testoppsett og gassreaktorer
 • Planlegge og kjøre eksperimentelle kampanjer i oppsettene, inkludert dokumentasjon og rapportering av resultater
 • Data- og resultatevaluering i henhold til prosjektmålene
 • Sikkerhetsarbeid / HMS relatert til infrastruktur og instrumenter
 • Ansvarlig for vedlikehold og oppgradering av anlegget IFE Hynor, hvor vår prototype for hydrogenproduksjon med CO2-fangst (dobbelt sirkulerende boblende fluid bed-reaktor, 40 kW) er etablert.
 • Hovedansvarlig for testkampanjene ved IFE-Hynor-anlegget når det er nødvendig.

Kvalifikasjoner

 • Ingeniørfag eller MSc i prosessteknologi, kjemi eller lignende
 • Erfaring med å designe, bygge og kjøre eksperimentelle anlegg (reaktorer, test rigger og instrumentering), fra laboratorie til prototype skala. PFD og P & ID-design.
 • Erfaring med utstyrs- / komponentdesign (kunnskap innen kjemisk reaktorteknikk og varmeoverføringsteknologi).
 • Erfaring med gass og kjemikaliehåndtering
 • Erfaring med sikkerhetsvurdering (HAZID og HAZOP)
 • Erfaring med solids-håndtering og karakterisering er en fordel
 • Kompetanse innen industrielt prosessdesign, kontroll, simulering og modelleringsverktøy (for eksempel ASPEN, HYSYS, Matlab, Labview) er en fordel
 • Kreves gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på engelsk
 • Norskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta initiativ og høyt resultat- og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og i forskergruppen
 • Kvalitetsorientert, ansvarlig og strukturert
 • Dedikert og ansvarlig
 • Motivert for å lære nye industrielle prosesser og de vitenskapelige og tekniske utfordringene rundt dem
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsferdighet
 • Fleksibel, allsidig og åpen for arbeid på et variert utvalg av laboratorie-til-prototypefasiliteter

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeid i et tverrfaglig, internasjonalt og voksende miljø innenfor et bredt nettverk av akademiske og industrielle partnere
 • Deltakelse i vitenskapelige prosjekter av høyt internasjonalt nivå innen miljø prosess teknologi og materialvitenskap
 • Stimulerende og positivt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsytelser (Statens Pensjonskasse, SPK)
 • Konkurransedyktige lønnsvilkår og arbeidsforhold
 • En arbeidsplass som vil fremme arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet
 • Vi bruker bakgrunnskontroller som en del av vår rekrutteringsprosess

Kontaktinfo:
Maria Asuncion Aranda Sanchez Avdelingsleder (+47) 936 24 893
Arve Holt Forskningsdirektør (+47) 482 07 541

Ref. nr.: 3957575198

Søk stillingen her