Stilling:

Universitetslektor i kommunikasjon / medieproduksjon

Søknadsfrist 31. januar 2019

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100% midlertidig stilling som universitetslektor i medieproduksjon/kommunikasjon ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for nordisk og mediefag for studieåret 2019/20, med mulighet for forlengelse.

Institutt for nordisk og mediefag har rundt 40 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i nordiske fag og kommunikasjons- og mediefag. Sammen med Institutt for fremmedspråk og oversetting har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap). Instituttet er også ansvarlig for all norskundervisning i lærerutdanningene ved UiA.

For tilsetting kreves det vitenskapelig nivå i samsvar med etablert nasjonal standard og relevant kompetanse i undervisning og veiledning. Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Den som tilsettes vil primært ha sine arbeidsoppgaver knyttet til studietilbud innen kommunikasjon. Stillingen vil ha fokus på undervisning og veiledning i praktisk medieproduksjon (trykksaker, lyd- og bildemedier, nettmedier) og kommunikasjonsarbeid. Undervisning i medieteori er også aktuelt. Den som tilsettes i stillingen må ha kompetanse innen journalistisk arbeid eller praktisk medieproduksjon (f.eks. fotografering, bildebehandling, webdesign). Relevant kompetanse innen medieteori og strategisk kommunikasjon er også ønskelig. For stillingen kan det også bli aktuelt med undervisningsoppgaver ved andre studieprogram enn kommunikasjon.

Det blir krevd dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning..

Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevner, initiativrikhet og evne til å arbeide systematisk og målrettet. Aktuelle kandidater til stillingen innkalles til intervju. Det vil bli arrangert prøveforelesning eller annen prøving av pedagogiske kvalifikasjoner. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Undervisningsspråket er norsk eller et annet skandinavisk språk. Den som tilsettes må også beherske engelsk på en tilfredsstillende måte.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

Tilsetting foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1009 universitetslektor, kr. 515 200-619 300 brutto pr.år. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen". Følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

  • CV med en komplett publikasjonsliste
  • attesterte kopier av vitnemål og attester
  • inntil 3 vitenskapelige arbeider

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.

Søknadsfrist: 31.01.19

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Instituttleder Hans-Olav Hodøl, [email protected], tlf: +47 38 14 13 65 / +47 900 28 507 eller
  • Personalrådgiver Sevleta Memic, [email protected], tlf: +47 38 14 20 94 / +47 951 83 570

Søk stillingen