Stilling:

Analysesjef

Søknadsfrist: 07.03.2019

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. IMDi har omlag 240 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet hadde i 2018 ca. 240,5 millioner kroner i driftsbudsjett og forvaltet omtrent 16,9 milliarder kroner i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Analyse- og mangfoldsavdelingen, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

I Analyse- og mangfoldsavdelingen er det ledig fast stilling som leder for Analyseseksjonen.

Seksjonen har en nøkkelrolle i IMDis arbeid med utredninger og evalueringer, dokumentasjon og analyse – som grunnlag for kunnskapsutvikling og bidrag til politikkutvikling på integreringsfeltet.

Arbeidet gjennomføres både av fagpersoner i seksjonen og av eksterne leverandører. For analysesjefen vil ledelse og samordning av prosesser og prosjekter på tvers i organisasjonen, og samarbeid med andre sektormyndigheter utgjøre en viktig del av arbeidet. Identifisering av kunnskapsbehov og forankring av ny kunnskap står sentralt. Analysesjefen inngår i Analyse- og mangfoldsavdelingens ledergruppe og rapporterer til avdelingsleder. Seksjonen består av om lag 10 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og personalmessig ledelse av Analyseseksjonen

Herunder:

 • Sørge for god kvalitet på seksjonens egne analyser og utredninger
 • Videreutvikle seksjonens kompetanse og faglige kapasitet
 • Sikre effektiv og god forvaltning av IMDis FoU-portefølje
 • Bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse i IMDis virke, og i utviklingen av integreringspolitikken
 • Sikre godt samarbeid med øvrig organisasjonen og eksterne samarbeidspartnere
 • Sikre et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor samfunnsvitenskap/samfunnsøkonomi, på minst mastergradsnivå. Ph.d. er en fordel.
 • God kjennskap til forsknings-/analyse-/utredningsarbeid.
 • Erfaring med å bruke og omsette resultater fra forskning og utredning i veiledning og rådgivning mot praksisfeltet.
 • Ledererfaring (prosjektledelse og lignende kan være relevant). Personalledererfaring er en fordel.
 • Erfaring fra eller god kjennskap til offentlig forvaltning.
 • God kjennskap til velferdssektoren. Kjennskap til integreringsfeltet er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Analytisk og strategisk – evne til å forstå og formidle hvordan aktiviteten i seksjonen henger sammen med virksomheten for øvrig og målene i integreringspolitikken
 • Fleksibel – samarbeider lett med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Kreativ – evne til å videreutvikle seksjonens arbeid på en måte og som øker verdien på leveransene
 • Gjennomføringsevne – får jobben gjort og sørger for en optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser

Vi tilbyr

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt flerkulturelt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønn i henhold til statens regulativ som underdirektør i stillingskode 1059 (kr. 631.700 - 778.700)

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Morten Tjessem (Avdelingsdirektør), 97082541

Tittel: Analysesjef (2019/04)

Ansettelsesform: Fast

Heltid / Deltid: Heltid

Stillingsprosent: 100

Powered by Labrador CMS