Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førstelektor / universitetslektor i musikkpedagogikk

Søknadsfrist: 14.11.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig to faste 100% stillinger som førstelektor/universitetslektor i musikk tilknyttet Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Institutt for rytmisk musikk og Institutt for visuelle og sceniske fag. Se Fakultet for kunstfag.

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk tilbyr bachelor- og masterutdanning i utøvende klassisk musikk, samt årsstudiet i musikk. I tillegg tilbyr instituttet en rekke emner innenfor EVU (Etter- og videreutdanning), barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og en tverrfaglig master i kunstfag.

Fakultetets FoU-aktiviteter er knyttet til forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid. Det tildeles FoU-tid etter søknad. Den som tilsettes i stillingen vil bli tilknyttet FoU-plattform KiK–Kunst i kontekst, og det forventes en aktiv deltagelse i en av forskningsgruppene: REMP-Reconfiguring Early Modern Performance, Kunst og barn & unge, Kunst og konflikt eller Kunst og sosiale relasjoner. For nærmere opplysninger se forskningsgruppenes presentasjon på www.uia.no/senter-og-nettverk/kunst-i-kontekst-kik.

Arbeidsoppgaver

Stillingene er knyttet til Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, især til årsstudiet, grunnskolelærerutdanninng, (GLU 1-7 og 5-10) og Ppu (Praktisk-pedagogisk utdanning).

I stillingene inngår undervisning blant annet i arrangering/komponering, musikkteknologi, samspill/prosjektarbeid, gehør, musikkorientering og relevant instrumentalundervisning. De som tilsettes, må ta del i arbeidet med å videreutvikle studieretningens musikkdidaktiske profil og må også kunne ivareta praksisoppfølging og drive aktivt med forsknings- og utviklingsarbeid.

Forskning på nyere undervisningskonsepter i grunnskolens musikkundervisning er relevant for stillingene, og instituttet ønsker også å styrke kompetansen innenfor forskning især på kulturskolen. Samarbeidsprosjekter med skole og kulturskole inngår i stillingen.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

De som ansettes må ha mastergrad eller tilsvarende innen fagfeltet.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Søkere må ha erfaring fra undervisning eller pedagogiske prosjekter rettet mot barn og unge, og ha undervisningserfaring på universitets-/ høgskolenivå eller annen relevant praktisk- pedagogisk kompetanse. Kompetanse på bruk av digitale læringsressurser i undervisningen er en forutsetning, og det forventes at de som søker har et godt utøvende musikalsk nivå.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. De som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. I tillegg kreves meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk.

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske kvalifikasjoner, kommunikasjons- og samarbeidsevne, god evne til organisering, og evne til å arbeide systematisk og målrettet.

Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Vi tilbyr

• varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag

• en stilling med utviklingsmuligheter i et miljø med mangfold

• moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

• medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1198 førstelektor, kr 552 800 – 667 200 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor, kr 449 300 – 594 400 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

• CV• attester og vitnemål• liste over publikasjoner og større gjennomførte musikk- og kulturprosjekter• dokumentasjon av inntil 10 vitenskapelige arbeider (publikasjoner og større gjennomførte musikk- og kulturprosjekter)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 14.11.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

  • instituttleder Birte Myhrstad, tlf. 38 14 13 70, mobil 977 46 220, e-post [email protected]
  • studieprogramleder Hege Merete Bjørnestøl Beckmann, tlf. 38 14 16 05, mobil 986 19 113, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

  • seniorrådgiver personal Tone Elisabeth Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post [email protected]

Søk stillingen