LEDIG STILLING VED SINTEF

Assisterende prosjektleder - Ocean Space Centre

Søknadsfrist: 25.10.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

SINTEF er en av Norges mest anerkjent merkevarer, og er i dag et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Dette omdømmet og vår vekst er resultat av de innovasjoner og løsninger vi har utviklet for våre kunder og samfunnet. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i 70 år.

Nøkkelen til mange av vår tids utfordringer finnes i havet. SINTEF Ocean utvikler fremtidens havindustrier innenfor områdene mat, energi, miljø og transport. Arbeidet med å realisere Ocean Space Centre er i gang og vi rigger organisasjonen for det. Ocean Space Centre skal sikre Norges posisjon som ledende havnasjon og bidra til den grønne omstillingen av Norge. Senteret skal bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning på hav og mulighetene som ligger i havrommet.

NTNU og SINTEF har felles prosjektledelse i Ocean Space Centre-prosjektet som koordinerer våre aktiviteter og oppgaver mot Statsbygg. Vi søker etter assisterende prosjektleder som kan bistå prosjektleder i den daglige oppfølgingen av prosjektet.

Hovedoppgaver vil være:

• Kostnadskontroll

• Utarbeide underlag og økonomiske analyser

• Endringsstyring• Lede prosesser og sørge for leveranser til prosjekteier

• Ha løpende dialog med tematiske grupper med fokus på kost og plan, og være en støttespiller for disse

• Løpende kommunikasjon mellom prosjektet og NTNU/SINTEF

• Rapportere til prosjektleder og være prosjektleder sin stedfortreder

Vi ønsker deg som har:

• Utdannelse på masternivå innenfor økonomi eller annen relevant utdannelse på masternivå

• Relevant ledererfaring fra store byggeprosjekter, industri/offshore-prosjekter eller lignende

• Evne og vilje til å jobbe både operativt og strategisk

• Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Vi søker en lagspiller som evner å bygge gode relasjoner og kommuniserer godt med de du skal jobbe sammen med. Av personlige egenskaper vil vi blant annet legge vekt på at du er planmessig, analytisk, strukturert og ryddig i tillegg til at du må være en tydelig leder. Videre er det viktig for oss at du er både serviceinnstilt og løsningsorientert, med evne til å håndtere både operative og strategiske oppgaver.

SINTEF Ocean tilbyr:

• Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold

• En variert og fleksibel arbeidshverdag

• Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø

• Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Synes du dette virker spennende og vil høre mer tar du kontakt med:Prosjektleder Rolf Andersen, tlf. 951 69 886. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS