Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Magasinforvalter / arkeolog

Søknadsfrist: 27.02.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig et engasjement fra nå og til 31.12.2022 som magasinforvalter/arkeolog (rådgiver SKO 1434) ved Kulturhistorisk museum. Engasjementet vil være delt mellom to hovedoppgaver: magasinforvalter for de arkeologiske samlingene, og revisjonsarbeid av samlingene i forbindelse med at disse flyttes til nye lokaler.

Arbeidet som magasinforvalter inngår i den daglige driften av de arkeologiske samlingene, mens arbeidet som arkeolog i flytteprosjektet vil i hovedsak være kontroll og oppdatering av gjenstandsopplysninger mot hovedprotokollen. Arbeidssted vil være ved magasinene i Historisk museum og i de eksterne magasinene på Økern.

Vi søker en person med samlingskompetanse, gjenstandskunnskap og erfaring fra magasinarbeid. Den som tilsettes vil samarbeide tett med de andre magasinforvalterne på museet, men også andre faggrupper. Personen vil også arbeide i flytteprosjektet, hvor det i dag er tilsatt 9 personer, fordelt på arkeologer, konservatorer og fotografer.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgvar som magasinforvalter:

 • Forvaltning, tilsyn og vedlikehold av samlingene
 • Databasearbeid i tilknytning til samlingene (vedlikehold, søk og registrering)
 • Håndtering av gjenstander
 • Ansvar for mottak og plassering av innkomne nye funn
 • Uttak og plassering av gjenstander i forbindelse med studier, fotografering, utlån og utstilling
 • Yte service overfor publikum og fagfolk og svare på henvendelser
 • Faglig rådgivning
 • Bistå i utstillingsproduksjon

Arbeidsoppgaver som arkeolog i flytteprosjektet:

 • Hente gjenstander i magasin
 • Kvalitetssikre og oppdatere opplysninger om gjenstandene mot våre databaser etter nærmere angitte kriterier
 • Pakking og merking av gjenstander for transport i samarbeid med konservator
 • Vurdering av kassasjon etter nærmere angitte kriterier
 • Forefallende arbeid knyttet til flytteprosjektet

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet med master i arkeologi
 • Det kreves relevant erfaring fra magasinarbeid, samlingsforvaltning og museumsarbeid. God kjennskap til arkeologiske samlinger vil bli vektlagt.
 • Erfaring med katalogisering av arkeologiske gjenstander i universitetsmuseenes database
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig.

Andre kvalifikasjoner:

 • Det er en fordel med kjennskap til UiOs saksbehandlingsystem Ephorte

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som kan arbeide selvstendig, men som også har gode evner for samarbeid og vilje til å skape godt arbeidsmiljø. Stillingen krever stor grad av nøyaktighet og systematikk i arbeidet, og serviceinnstilling i kontakten med forvaltningen og publikum utad. Det er en fordel med praktisk sans og fleksibilitet i forhold til å løse varierte arbeidsoppgaver. Stillingen krever stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 504 700,- og 563 700,- avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.Søkere som blir innkalt til intervju vil bli bedt om å oppgi 2 referanser.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen