Ledig stilling ved Statped

Undervisning i tegnspråk (2 stillinger) - førstekonsulent / rådgiver / seniorrådgiver

Søknadsfrist: 01.03.2020

Statped yter tjenester innenfor fagområdene tegnspråk, hørsel, syn, sammensatte lærevansker, språk- og tale og brukere med ervervet hjerneskade. Innenfor fagområdet tegnspråk ytes det tjenester som blant annet er knyttet til deltidsopplæring for elever, rådgivning, og tegnspråkopplæring til foreldre, søsken og lærere. Avdelingen er organisert under Landsdekkende faglig enhet og medarbeidere i utlyste stillinger vil være lokalisert på Heimdal i Trondheim.

Statped

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner.Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.


Les mer på www.statped.no

De ledige stillingene er i hovedsak knyttet til tegnspråktilbudet til foreldre (God start/Se mitt språk), men det forventes også at man kan bidra inn i avdelingens øvrige arbeid med undervisning på deltidsopplæring for elever, fjernundervisning i tegnspråk til lærere og i tegnspråkopplæring for søsken til tegnspråklige barn.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av undervisning i tegnspråk til voksne og barn
 • Fjernundervisning i tegnspråk til lærere og andre ansatte i barnehage og skole
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver

Personlige egenskaper

 • God til å samarbeide
 • God relasjonsbygger
 • Fleksibel
 • Selvstendig
 • Utviklingsorientert
 • Initiativrik

Kvalifikasjoner (Førstekonsulent)

 • Formell kompetanse i tegnspråk 30 – 60 studiepoeng og/eller norsk tegnspråk som førstespråk
 • Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid
 • Erfaring fra/med kursvirksomhet og annet arbeid knyttet til tegnspråkopplæring for blant andre foreldre, lærere, søsken.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge med nedsatt hørsel.
 • God digital kompetanse
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne (norsk tegnspråk eller norsk tale)
 • God rolleforståelse
 • Personlig egnet
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest

Kvalifikasjoner (rådgiver/seniorrådgiver)

 • Høgskoleutdanning, Høgskoleutdanning, fortrinnsvis lærerutdanning for barnehage og grunnopplæringenfortrinnsvis lærerutdanning.. Annen relevant utdanning kan vurderes ved behov.
 • For stilling som lærer i deltidsopplæringen gjelder kompetansekravene i henhold til opplæringsloven med forskrift.
 • Formell kompetanse i tegnspråk 30 – 60 studiepoeng og/eller tegnspråk som førstespråk.
 • God digital kompetanse
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne (norsk tegnspråk eller norsk tale)
 • God rolleforståelse
 • Erfaring fra/med å undervise i norsk tegnspråk (i barnehage, skole og/eller annet arbeid på det tegnspråkfaglige området)
 • Personlig egnet
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408 LR 21) ltr. 39-55, (kr. 381 200-488 000 brutto per år) eller rådgiver (kode 1434) ltr. 50-65 (kr. 449 300-583 900 brutto per år). For særlig godt kvalifiserte søkere kan seniorrådgiver (kode 1364) i ltr. 60-72 (532 300-667 200 brutto per år) vurderes
 • Utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Kontaktinfo

 • Mette Eid Løvås, delprosjektleder avdeling tegnspråk Trondheim, tlf 41240336

Andre opplysninger

Stillingsbrøk: 100 %

Antall stillinger: 2

Arbeidssted: Søbstadvegen 65, 7088 Heimdal.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Søk på stillingen