Ledig stilling på Høyskolen Kristiania

Førstelektor / Høyskolelektor i Lyddesign

Søknadsfrist: 10.02.2020

Om Westerdals institutt for film og medier, School of Arts, Design, and Media:

Westerdals institutt for film og medier består av omkring 30 ansatte, og tilbyr studier i lyddesign, manus, film/TV, spilldesign, 3D-grafikk og VFX for 450 studenter. Instituttet er en del av School of Arts Design, and Media (SADM), som i dag også inkluderer Westerdals institutt for kommunikasjon og design, institutt for scenekunst, musikk og studio, instituttet Dansehøyskolen og instituttet Musikkteaterhøyskolen. Samlet er SADM med sine 1600 studenter og 120 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge. Fra høsten 2021 vil alle instituttene samlokaliseres i nye lokaler ved nedre del av Akerselva.

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania (HK) er en akkreditert høyskole og stiftelse med 10 000 studenter og 580 ansatte, fordelt på campuser i Oslo og Bergen. HK består i dag av School of Arts, Design, and Media, School of Communication, Leadership, and Marketing, School of Economics, Innovation and Technology og School of Health and Sciences. Alt overskudd i stiftelsen går tilbake til høyskolen, og blir investert til det beste for studentene. Vi har hatt en formidabel vekst de senere årene, men vi skal videre. Ambisjonen er å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, og vi håper du har lyst til å være med på denne reisen.

Om stillingen:

Vi har en 50-100 prosent ledig stilling som Førstelektor/Høyskolelektor i lyddesign. Ønsket oppstart er våren 2020, i en 4 års åremålsansettelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der fagene formidles ut ifra en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk med bransjen
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av avdelingens faglige og pedagogiske strategier
 • Forskningsrelatert, faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Faglig-administrative oppgaver
 • Møtevirksomhet med fagstab og instituttleder

Undervisningen ved instituttet foregår på norsk, nordisk og engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Ved søknad som Førstelektor må søkere dokumentere:

 • Høyere grads eksamen eller utdanning på høyeste nivå innen kunstområdet.
 • Dokumentert FOU eller KU virksomhet av betydelig omfang
 • Spesifikke kvalifikasjoner innenfor undervisning eller pedagogisk virksomhet. For mer inngående beskrivelse se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-5; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129
 • Relevant praktisk erfaring fra bransjen
 • Kjennskap til et bredt spekter av verktøy og metoder innen lyddesign

Ved søknad som Høyskolelektor må søkere dokumentere:

 • Høyere grads eksamen eller utdanning på høyeste nivå innen kunstområdet. For mer inngående beskrivelse se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-6; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129
 • Relevant praktisk erfaring fra bransjen
 • Kjennskap til et bredt spekter av verktøy og metoder innen lyddesign

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke har slik bakgrunn må forplikte seg til å gjennomføre høyskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år. Hvis ikke nok søkere kan vise til tildelt tittel som Førstelektor eller Høyskolelektorså kan HK velge å opprette en sakkyndig komite til å vurdere om kandidatens akademiske eller kunstfaglig kompetansenivå vil kunne tilsvare Førstelektor- eller Høyskolelektor- kompetanse. Dette vil gjøre det mulig å oppnå et formelt opprykk i tittel gjennom en eventuell ansettelse.

Det er ønskelig med:

 • Internasjonalt/skandinavisk faglig nettverk
 • Erfaring fra institusjoner for høyere utdannelse
 • Gode lese og skriveferdigheter både på norsk og engelsk
 • Svært god kompetanse i skapende og kreativt arbeid med audiovisuell lyd, både i planlegging, produksjon og postproduksjon
 • Erfaring med forskningsrelatert eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • God teknisk og digital kompetanse, og evner til å sette deg inn i nye verktøy
 • Du er opptatt av utviklingen i mediemarkedet, på ulike produksjons- og distribusjonsformer og har omfattende profesjonserfaring.

Personlige egenskaper:

 • Noen som deler våre verdier; Praksisnær, raus, ambisiøs, kreativ og tolerant
 • God formidlingsevne, både med studenter og i ekstern kommunikasjon
 • God evne til å skape et godt samarbeidsklima og faglige nettverk
 • Selvstendig og pålitelig
 • Evne til å bidra til et stimulerende læringsmiljø og godt sosialt klima
 • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.HK oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområdet.

Formkrav:

 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over kunstneriske/vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal

NB: Kun søknad, CV og dokumentasjon sendt gjennom denne portal vil bli vurdert.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Dyktige, nysgjerrige og inspirerende studenter/kollegaer
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 10.02.2020

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med:

Søk på stillingen