LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Praksiskoordinator ved School of Communication, Leadership and Marketing

Søknadsfrist: 01.10.2022

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om School of Communications, Leadership, and Marketing

School of Communication, Leadership, and Marketing har sin faglige hovedtyngde i områdene kommunikasjon, ledelse og markedsføring. Slik er også navnene for avdelingens tre institutter; Institutt for kommunikasjon, Institutt for ledelse og Institutt for markedsføring. Studiene er nært knyttet til praksis og gir studentene god innsikt i arbeidslivet som venter etter endte studier. Avdelingen kjennetegnes av gode pedagoger og høy tilfredshet i studentundersøkelser. Høyskolen har flere aktive forskere og forskergrupper, og ansatte har gode vilkår for å drive forskning. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et støttende og prestasjonsfremmende miljø. Gjennom målrettet samarbeid på tvers av fagmiljøer vil avdelingen bidra til å løse morgendagens utfordringer. Høyskolen har nylig fått akkreditering på Ph.d- nivå innenfor anvendt informasjonsteknologi og kommunikasjon og ledelse.

Om stillingen

School of Communication, Leadership, and Marketing søker en praksiskoordinator til en nyopprettet stilling. Praksis og arbeidslivstilknytning er viktige strategiske områder for Kristiania og School of Communication, Leadership and Marketing har faglig ansvar for en rekke praksisemner og emner med store innslag av praksiselementer. Stillingen som praksiskoordinator vil være sentral for at vi når de strategiske målene for avdelingen.

Stillingen vil samarbeide tett med vitenskapelig ansatte, studenter, bedrifter og sentrale administrative avdelinger. Praksiskoordinator vil informere og veilede studenter og praksisbedrifter om praksisordninger ved avdelingen, bidra til å skape gode relasjoner med eksterne bedrifter, utvikle gode møtearena mellom eksterne bedrifter, studenter og vitenskapelig ansatte, innhente relevant informasjon fra praksisbedrifter, bidra til å utvide nettverket til avdelingen i form av praksisbedrifter, gjesteundervisere, case med videre.

Roller/Arbeidsoppgaver 

Praksiskoordinator rapporterer til prodekan for utdanning og vil samarbeide tett med praksiskoordinatorer ved øvrige faglige avdelinger, med praksiskontoret samt instituttledere og emneansvarlige for praksisemner. Stillingen vil representere avdelingen i prosjekter og interne/eksterne møtefora der praksis diskuteres. Stillingen ha ansvar for informasjon og veiledning ovenfor studenter og eksterne bedrifter knyttet til våre praksisordninger.

School of Communication, Leadership and Marketing tilbyr studier i Oslo og Bergen. Stillingen er lokalisert i Oslo, men noe reisevirksomhet må påregnes.

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå
 • Ønskelig med utdanningsbakgrunn og/eller realkompetanse innen ett av avdelingens fagområder
 • Relevant arbeidserfaring innen prosjektledelse, ledelseserfaring eller annen relevant erfaring
 • Inneha relevant arbeidslivsrettet nettverk
 • Formidlingserfaring enten fra næringslivet eller fra veiledning/undervisning

Videre legges det vekt på at du har: 

 • Evne til å bygge og ivareta nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
 • Svært gode samarbeidsevner, samtidig som at du er selvstendig og pålitelig 
 • Strukturert, nøyaktig og velorganisert
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig.
 • Høy arbeidskapasitet og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre 
 • Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.  

Vi oppfordrer søkerne til å sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk 

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen fremkommer
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet 
 • Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Vi tilbyr: 

 • Høyskolen Kristiania tilbyr en utviklende jobb i en organisasjon med ambisjoner
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag med eget treningsstudio
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 01.10.22

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss, eller har du andre spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med:

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS