Ledig stilling på Høyskolen Kristiania

Ph.d. stipendiat stilling med tema «organisatoriske effekter av arbeidsinkludering»

Søknadsfrist: 17.09.2019

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har et spennende utdanningstilbud innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, innovasjon, teknologi, forebyggende helsefag og en rekke kreative fag – fordelt på campuser i Oslo, Bergen og Trondheim. Vi har i tillegg nettstudier og er en akkreditert høyskole med solid økonomi. Alt overskudd i stiftelsen går tilbake til høyskolen, og blir investert til det beste for studentene. Høyskolen Kristiania er en stiftelse med 10 000 studenter og 500 ansatte. Vi har hatt en formidabel vekst de senere årene, men vi skal videre. Ambisjonen er å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, og vi håper du har lyst til å være med på denne reisen.

Det er en ledig stilling som ph.d-stipendiat på Høyskolen Kristiania, med oppstart høsten 2019. Stillingen er en treårig fulltidsstilling. Stipendiaten vil være en del av et internasjonalt samarbeidsprosjekt som omhandler de organisatoriske effektene av arbeidsinkludering. Den fullstendige prosjektbeskrivelsen kan sendes ved forespørsel. Prosjektet har fokus på den økende ekskluderingen fra arbeidslivet av individer med nedsatt arbeidsevne eller særlige behov på grunn av psykiske, fysiske eller språklige utfordringer. Forskningen på området peker på at arbeidsinkludering, forstått som inkludering av individer med nedsatt arbeidsevne eller særlige behov på ordinære arbeidsplasser, er det mest effektive tiltaket for å løse denne samfunnsutfordringen. Forskningen på arbeidsinkludering har i all hovedsak fokusert på hva som skal til for at inkludering av enkeltpersoner med særlige behov eller nedsatt arbeidsevne skal lykkes. Vi ønsker å utvide dette perspektivet og fokusere på hvilken effekt inkludering av arbeidstakere med særlige behov eller nedsatt arbeidsevne har på ulike deler av organisasjonen.

Spørsmål som vil være relevante å undersøke her er:

 • Hvordan påvirker arbeidsinkludering måten de ordinære arbeidstakerne forholder seg til og agerer i organisasjonen?
 • Hvordan bidrar arbeidsinkludering til det psykososiale arbeidsmiljøet?
 • På hvilken måte kan arbeidsinkludering bidra til utvikling av nærmeste leder?
 • Hvilken effekt har arbeidsinkludering på organisasjonens overordnede effektivitet/produktivitet?
 • Hvilke faktorer er med på å påvirke hvordan de ulike effektene nevnt ovenfor utspiller seg?

Ved å undersøke disse spørsmålene ønsker vi å bidra til en forståelse av hvordan arbeidsinkludering, på samme måte som CSR (corporate social responsibility) og organisatorisk diversitet, kan brukes strategisk for å bidra til positiv utvikling på ulike nivåer i organisasjonen.

Krav til søker

Høyskolen Kristiania tilbyr ikke egne doktorgradsprogram. Kandidaten må derfor tas opp til et doktorgradsprogram ved en annen institusjon. Høyskolen har etablert et samarbeid med en doktorgradsgivende institusjon, Universitetet i Bergen, og forskningsadministrasjonen vil bistå i søknadsprosessen til dette programmet. Søker må ha relevant mastergrad med B eller bedre på mastergradsoppgaven. Søkere med mastergrad fra ulike faglige retninger så som psykologi, økonomi og ledelse vil være relevante Bekreftet opptak til doktorgradsprogrammet må foreligge senest seks måneder etter signering av ansettelseskontrakten. Tidligere jobberfaring og personlig egnethet vil vektlegges.

Søker må levere motivasjonsbrev og CV. Søker må være innstilt på å gjennomføre ph.d. i henhold til konkrete arbeidspakker som er beskrevet i det overordnede prosjektet.Lønn avhengig av kvalifikasjoner, mellom 450.000 – 480.000. Arbeidsstedet er Høyskolen Kristiania, School of Communication, Leadership and Marketing, og befinner seg lett tilgjengelig med offentlig transport i Oslo sentrum.

Hva vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%, treårig midlertidig stilling.
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidssted sentralt plassert nær Oslo S
 • Bedriftsidrett. Treningsrom med garderobe

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Kontakt

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt:

Søknadsfrist 17. september 2019

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søk på stillingen

Nettside: www.kristiania.no