LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolelektor i markedsføring

Søknadsfrist: 25.11.2020

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om Avdeling for kommunikasjon, ledelse og markedsføring

Avdelingen består av Institutt for markedsføring, Institutt for ledelse og organisasjon, samt Institutt for kommunikasjon. Avdelingen har et aktivt fagmiljø innen utdanning, forskning og formidling og leder høyskolens faglige arbeid i utviklingen av en tverrfaglig ph.d. i kommunikasjon og ledelse. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Institutt for markedsføring består i dag av ca. 40 ansatte, og tilbyr i dag seks studieløp for 1 500 studenter i Oslo og Bergen, samt nettstudier. Instituttet er et av Norges ledende fagmiljøer innen markedsrelaterte fag med et aktivt forskningsmiljø.

Om stillingen

Vi har en 100 % prosent stilling ledig som høyskolelektor innen markedsføring hos Institutt for markedsføring, campus Bergen. Kandidater med salgsbakgrunn og erfaring innen digital markedsføring oppfordres spesielt til å søke. Det er et ønske om snarlig oppstart.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk med bransjen
 • Forskningsrelatert og faglig utviklingsarbeid
 • Møter med fagstab og faglig ledelse

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Krav til stilling som høyskolelektor

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Erfaring fra veiledning og undervisning på høyskole- og universitetsnivå

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av høyskolen.

Kandidaten vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Videre legges det vekt på at du har

 • Relevant erfaring fra bransjen
 • Relevant erfaring fra salg
 • Kompetanse innen digital markedsføring
 • Evne til å bygge og ivareta nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Gode samarbeidsevner og bidrar til et konstruktivt arbeidsmiljø, samtidig som at du er selvstendig og pålitelig
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk.
 • Høy arbeidskapasitet og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi oppfordrer søkerne til å sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens pedagogiske plattform kommer tydelig frem
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområdet.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i sterk utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler i Bergen
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist: 25. november 2020

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål vedrørende stillingen?

Vennligst ta kontakt med:

 • ampusdirektør i Bergen Aleksander Sivertsen ([email protected]), tlf.: 465 06 688 eller
 • Leder for institutt for markedsføring Ingunn Elvekrok ([email protected]), tlf.: 97673697

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS