Ledig stilling på Høyskolen Kristiania

Instituttleder ved institutt for markedsføring

Søknadsfrist: 25.08.2019

Institutt for Markedsføring ved Høyskolen Kristiania, School of Communication, Leadership and Marketing (SCLM) søker etter ny instituttleder i åremålsstilling

Høyskolen Kristiania har som ambisjon å bli det første private universitetet innen 2030. I den forbindelse søker Institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania, School of Communication, Leadership and Marketing en instituttleder i firegårig åremålsstilling. Instituttet har ansvaret for flere av Høyskolen Kristianias største bachelorstudier, Markedsføring og merkevareledelse, Markedsføring og salgsledelse som tilbys i Oslo og Bergen. I tillegg har instituttet ansvaret for mastergrad i markedsføringsledelse.

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har et spennende utdanningstilbud innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, innovasjon, teknologi, forebyggende helsefag og en rekke kreative fag ? fordelt på campuser i Oslo og Bergen. Vi har i tillegg nettstudier og er en akkreditert høyskole med solid økonomi. Alt overskudd i stiftelsen går tilbake til høyskolen, og blir investert til det beste for studentene. Høyskolen Kristiania er en stiftelse med 10 000 studenter og 460 ansatte. Vi har hatt en formidabel vekst de senere årene, men vi skal videre. Ambisjonen er å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, og vi håper du har lyst til å være med på denne reisen.

Instituttlederrollen innebærer høy grad av selvstendighet, og arbeidet vil i perioden både handle om å løfte FoU arbeidet ytterligere, lede innovasjonsprosesser som skal føre til opprettelse av nye studier, og mulige endringer i dagens portefølje, utvikle etter- og videreutdanningstilbudet innen fagområdet samt bidra til lønnsom vekst for høyskolen. Andre prioriterte oppgaver vil være å videreføre arbeidet med å etablere en kultur for raushet, samhold og trivsel både innad og mellom instituttene, SCLM og høyskolen. Instituttleder rapporterer til dekan og er fast medlem av dekanens ledergruppe.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Fortrinnsvis førstekompetanse og forskningserfaring innen relevant fagområde
  • Inneha akademisk og arbeidslivslivsrettet nettverk
  • Erfaring fra liknende stilling

For å videreføre høyskolens arbeid med satsing på studier og forskning innenfor markedsføringsfaget ser vi etter en visjonær med gode samarbeidsevner og evne til lagbygging. Du bør ha gode kommunikasjonsferdigheter, være løsningsorientert og ha høy arbeidskapasitet. Det er derfor forventninger om høy tilgjengelighet, og grad av tilstedeværelse. Videre har du inngående kjennskap til høyskoledrift, samt godt nettverk og kjennskap til universitet – og høyskolesektoren. Stillingen innebærer personalansvar for instituttets medlemmer, så erfaring med personalansvar og faglig ledelse er en fordel. Det tilligger også budsjettansvar til stillingen.

Hva vi kan tilby

  • En spennende og utfordrende lederjobb med å videreutvikle instituttet innen forskning, formidling og undervisning
  • Leder for et spennende fagmiljø
  • Konkurransedyktig lønn
  • Arbeidsplass midt i Oslo sentrum

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med:

Søknadsfrist: 25.08.2019

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søk på stillingen

Nettside: www.kristiania.no