LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Instituttleder - School of Arts, Design, and Media (SADM)

Søknadsfrist: 05.12.2022

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Institutt for musikk ved Høyskolen Kristiania, School of Arts, Design, and Media (SADM) søker etter instituttleder

Institutt for musikk består av i 25 ansatte, ca. 400 studenter og tilbyr bachelorstudier i populærmusikk, bachelor låtskriving og musikkproduksjon, bachelor i lydteknikk og musikkproduksjon, samt bachelor i prosjektledelse kunst og kreative næringer. Det arbeides for at instituttet fra høst 2025 kan tilby master i musikk.

Instituttet er en del av School of Arts Design, and Media som i dag også inkluderer Institutt for scenekunst, Westerdals institutt for film og medier, samt Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design. Samlet er School of Arts Design, and Media med sine 1600 studenter og 120 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge.

Vi søker en instituttleder med entusiasme for og kompetanse innen utøvende og skapende populærmusikk, musikkproduksjon og prosjektledelse, som kan være med å videreutvikle instituttets fagtilbud, samt bidra til School of Arts, Design, and Medias og høyskolens strategiske utvikling.

Instituttlederen skal drive instituttet med et visjonært og strategisk perspektiv og utvikle instituttets potensial innen utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og formidling. Instituttlederen skal være en god representant for instituttet mot praksisfeltet og samarbeidspartnere, være delaktig i den offentlige debatten og verne om kunst og design sin plass i samfunnet.

Instituttleder er leder for all virksomhet i sin grunnenhet, innenfor de fullmakter som er delegert fra dekan. Instituttlederen inngår i avdelingens ledergruppe og rapporterer til dekan. Følgende områder vil normalt falle inn under delegerte fullmakter:

Faglig ledelse

Omfatter drift og utvikling av enhetens forskning, forskningsformidling, undervisnings­ressurser og annen faglig basert virksomhet, og innebærer blant annet:

 • Overordnet og langsiktig planlegging og prioritering av enhetens faglige mål og utdannings- og forskningsstrategiske satsinger.
 • Fremme kvalitet og produktivitet i den akademiske og faglige virksomheten
 • Underbygge initiativ og kreativitet med sikte på etablering av slagkraftige forskningsmiljøer
 • Målrettet profilering, nettverksbygging og utadrettet markedsføring
 • Kommunikasjon med eksterne miljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • Tilrettelegging av materielle vilkår (som forskningsstøtte, utstyr, infrastruktur, driftsmidler o.l.)
 • Tilrettelegging av organisatoriske forhold

Økonomistyring

Innenfor enhetens økonomiske ramme, med oppgaver som:

 • Utforming av årsplan og budsjett innenfor rammebevilgninger gitt av dekan
 • Å sikre rasjonell drift og budsjettbalanse innenfor instituttets finansielle grunnlag
 • Kontakt med eksterne finansieringskilder/bidra til å hente inn eksterne bevilgninger

Personalledelse

Av alt personale som er organisatorisk tilknyttet instituttet.

Personalledelsen innebærer:

 • Individuell oppfølging og vurdering av virkemidler med sikte på optimal kapasitets- og kompetanseutnyttelse
 • Organisering av arbeidsplikter
 • Personalplanlegging og rekruttering
 • Funksjon som koordinator, pådriver og tilrettelegger for samhandling, resultatoppnåelse og et godt arbeidsmiljø
 • Bruk av tilgjengelige incitamenter for å stimulere og tilrettelegge individuelle arbeidsvilkår
 • Evaluering av individuelle prestasjoner
 • Dialog med lokale studentforeninger

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Utdanning på mastergradsnivå, eller tilsvarende, innen relevante fagområder
 • Førstestillingskompetanse eller tilsvarende
 • Relevant faglig og/eller kunstnerisk/designfaglig praksis på høyt nivå
 • Ledererfaring og dokumenterte resultater
 • Erfaring med økonomi og personalhåndtering
 • Evne til analytisk og strategisk tenking
 • Relevant erfaring innenfor forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Et utviklet nettverk, nasjonalt og/eller internasjonalt
 • Beherske et nordisk språk og engelsk meget godt, både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med professorkompetanse
 • Det er ønskelig med kunnskap om, eller erfaring fra høyere utdanningsinstitusjoner

Personlige egenskaper:

 • Evne til å håndtere kompleksitet og etablere et helhetsperspektiv.
 • Evne til å motivere medarbeidere, virke samlende og skape gode resultater.
 • Være ambisiøs, målrettet og løsningsorientert og tydelig i ledelse av avdelingen
 • Stort faglig engasjement og gjennomføringsevne.
 • Vilje til å synliggjøre avdelingens eksistens og kvaliteter utad.
 • Gode kommunikasjonsevner og vilje til å bidra til hele Høyskolen Kristianias utvikling

Den som tilsettes, må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Hva kan vi tilby:

 • En spennende og utfordrende lederjobb med å videreutvikle instituttet innen forskning, formidling og undervisning
 • Leder for et spennende fagmiljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Arbeidsplass midt i Oslo sentrum
 • Stillingen er en åremålsstilling med mulighet for retrettstilling (fast UF stilling i bunn)

Kontaktperson:

 • Dekan Jørn Mortensen (945 23 328)

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søk

Powered by Labrador CMS