Stilling:

Seniorrådgiver - Forskningsadministrativ avdeling

Søknadsfrist 14. desember 2018

Universitetets strategi «Hav, Liv, Samfunn» 2016-2022 har klare ambisjoner for å styrke forskningsvirksomheten og utvikle framragende forskningsmiljøer ved alle våre fakulteter. Vi søker en seniorrådgiver ved Forskningsadministrativ avdeling som vil arbeide med prosesser som støtter opp om realiseringen av universitetets ambisjoner for forskningsvirksomheten.

Arbeidsoppgaver

Stillingen som seniorrådgiver vil få arbeidsoppgaver innenfor et bredt spekter av oppgaver relatert til universitetets deltakelse i EUs forsknings- og utdanningssamarbeid, inkludert rammeprogrammene for forskning og innovasjon og for utdanning. Stillingen vil være sentral i universitetsledelsens arbeid med strategisk tenkning og policyutvikling overfor EU, tverrgående prosesser nasjonalt og internasjonalt, og koordinering internt ved UiB.

Stillingen er plassert i Forskningsadministrativ avdeling og rapporterer direkte til avdelingsdirektør. Den som tilsettes i stillingen vil også samhandle tett med prorektor og den øvrige universitetsledelsen.

Stillingen vil også få en sentral rolle i oppfølging og utvikling av universitetets Brüssel-kontor.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves høyere utdanning på mastergradsnivå.
 • Det kreves svært god kjennskap til og erfaring fra arbeid med, EU-systemet og EØS.
 • Det kreves erfaring med omfattende og komplekse saksbehandlings- og utredningsoppgaver fra universitet, departement, forskningsråd, eller lignende organer.
 • Det kreves evne til å arbeide strategisk og policyorientert.
 • Det kreves gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk og engelsk.
 • Solid kunnskap om forsknings-, innovasjons- og utdanningspolitikk, herunder EUs programmer, vil bli vektlagt.
 • God arbeidskapasitet, personlig egnethet, evne og vilje til samarbeid vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En stimulerende og utfordrende arbeidshverdag ved et internasjonalt orientert universitet.
 • Muligheter for faglig utvikling.
 • Lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver fra kr 607 700 - 713 600, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse med blant annet et av markedets billigste boliglån.

Kontaktperson for stillingen

 • Ass. universitetsdirektør Tore Tungodden 97557140 eller
 • Fung. avdelingsdirektør Christen Soleim, 41479181

Generelle opplysninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne blir anmodet om å søke stillingen.

Opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, skal søkeren bli varslet om dette.

Søknad sendes elektronisk via denne siden.

Søk på stillingen