Stilling:

Kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist 30. september

Saksnr. 201800279

NSD søker en kommunikasjonsrådgiver i fast stilling. Stillingen er plassert i stab hos administrerende direktør, og skal ivareta kommunikasjonsfaglige oppgaver knyttet til utvikling av NSDs organisasjon og kontakten mot både brukerne og samfunnet for øvrig. Kommunikasjonsrådgiveren vil være tett knyttet til administrerende direktør og den øverste ledergruppen, og inngår i den utvidede ledergruppe. NSD har ca. 95 ansatte og er i dag organisert i fire avdelinger ledet av avdelingsdirektører med underliggende seksjoner.

NSD

NSD – Norsk senter for forskningsdata er et av verdens største arkiv for forskningsdata. Vi formidler data til norsk og internasjonal forskning, utdanning og forvaltning og har eksperter på dataanalyse, personvern, forskningsetikk og programvareutvikling. NSD er et offentlig aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet og er lokalisert i Bergen sentrum.

Vi søker en medarbeider som har:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå.
 • Bred erfaring fra kommunikasjonsfaglig arbeid, herunder strategisk kommunikasjonsplanlegging og prosjektarbeid.
 • God kompetanse på bruk av digitale verktøy.
 • God forståelse for samhandling og kommunikasjon i organisasjoner.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. Det vil være en fordel med språklig kompetanse utover dette.
 • Gode samarbeidsegenskaper og tillitsskapende evner.
 • Gjennomføringsevne.

Den som ansettes vil ha følgende oppgaver og ansvarsområder:

 • Ansvar for å utvikle og gjennomføre NSDs kommunikasjonsstrategi, herunder arbeide strategisk med å utvikle og synliggjøre NSDs profil som relevant samarbeidspartner for brukerne.
 • Ansvar for utvikling av intern og ekstern kommunikasjon på relevante plattformer og for å kvalitetssikre NSDs kommunikasjon og profilering.
 • Tilrettelegge for god informasjonsflyt og gode informasjonsfaglige tjenester i organisasjonen, og bidra til at kommunikasjon blir benyttet som et strategisk ledelsesverktøy i NSD.
 • Bidra til å styrke NSDs omdømme i samsvar med vedtatt strategi og mål for virksomheten.
 • Være rådgiver for ledelsen i håndtering av og kontakt med media.
 • Ansvar for NSD sitt visuelle utrykk og helhetlige profilering.
 • Ansvar for NSDs nettsider og bruk av sosiale medier.
 • Prosjektledelse innen eget ansvarsområde.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

For nærmere informasjon, kontakt administrerende direktør Vigdis Kvalheim, [email protected], tlf. 55 58 33 88/92 06 02 26 eller Eli Glambek, [email protected], tlf. 99 52 67 76.

Søk på stillingen via Jobbnorge.no (https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/157377/kommunikasjonsraadgiver-saksnr-201800279).