Ledig stillinge ved NORCE

Forskningsleder ved NORCE Miljø

Søknadsfrist: 12.04.2019

NORCE

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse,

klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Avdeling NORCE Miljø


Avdeling NORCE Miljø består av tidligere IRIS Biomiljø og Uni Research Miljø, samt deler av CMR og Norut. Avdelingen har hovedkontor i Bergen, med lokasjoner i Stavanger og Tromsø, og ledes av konserndirektør Hans Kleivdal. Avdelingen har 7 forskningsgrupper etter forskningstema. Forskningsgruppene består av forskere fra en eller flere lokasjoner, og forskningslederne rapporterer til konserndirektør ved Miljøavdelingen.

Om stillingen

Det lyses med dette ut en ledig stilling som forskningsleder for forskningsgruppe IFB (Integrative Fish Biology).

Forskningslederstillingen utlyses som fast stilling med et lønnstillegg for lederrollen som bortfaller ved en eventuell retrett til forskerstilling.

Stillingen har i tillegg til forskningsledelse en forskningskomponent. Dette vil variere i forhold til størrelsen på gruppen og etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver

Forskningsleder har faglig ansvar for gruppen, herunder koordinerende ansvar for å utvikle forskningsfelt og nye forskingsideer. Forskningsleder har videre personalansvar for ansatte i forskningsgruppen samt ansvar for den faglige utviklingen for den enkelte, og gruppen som helhet. Videre har forskningsleder HMS-ansvar for aktiviteter som utføres i forskningsgruppen. Forskningsleder må levere på gitte nøkkelindikatorer for aktiviteten, deriblant ansvar for resultatet i gruppens prosjektportefølje.

Forskningsleder inngår i avdelingens ledergruppe og vil ha en viktig rolle i strategisk utvikling av avdelingen. Forskningsleder vil delta i utforming av avdelingens forskningsstrategi, tilrettelegge for søknader på tvers av forskningsgrupper og avdelinger i NORCE, og bidra til allmennrettet og strategisk forskningsformidling fra avdelingen.

Forskningsleder skal tilrettelegge for godt samarbeid innad i forskningsgruppen og på tvers av forskningsgruppene i avdelingen og i NORCE på tvers av lokasjoner, og stimulere til god dialog mellom de ulike faggruppene. Forskningsleder skal sørge for god informasjonsflyt mellom avdelingsdirektør og forskningsgruppen.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en målrettet og motiverende leder med gode lederegenskaper, samarbeidsevner og god kompetanse på relevante fagfelt. Søker må ha solid forskererfaring og dokumentert erfaring med utforming av tilbud/søknader.

Forskningsleder skal være en drivkraft i videreutvikling av avdelingen og NORCE, må like å jobbe i team, ha evne til å drive fram prosjekter og skape initiativ og samarbeid i forskningsgruppen og mellom forskningsgruppene.

Vi tilbyr

Som forskningsleder vil du få mulighet til å være med på å utvikle NORCE. Det vil bli tilrettelagt for lederutvikling og kompetanseheving for forskningsledere.

Lønnstillegg som forskningsleder blir fastsatt etter nærmere avtale, basert på kvalifikasjoner og erfaring.

Spørsmål om stillingen

Vi ber om en kortfattet søknad med kort beskrivelse av hva som er dine mest fremtredende faglige kvalifikasjoner, motivasjon for å søke stillingen og hvordan ledelse av forskningsgruppen er tenkt gjennomført.

Utfyllende informasjon om forskningsgruppen kan man få ved å henvende seg til konserndirektør Hans Kleivdal, [email protected].

For praktisk informasjon vedrørende søknaden kan sendes til HR-rådgiver Julia Dale, [email protected]

Søknadsfrist: 12. april 2019.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS