Spennende jobbmulighet i Institutt for Markedsføring ved Høyskolen Kristiania!

Instituttleder søkes til Institutt for Markedsføring

Søknadsfrist: 15.01.2019

Høyskolen Kristiania har som ambisjon å bli det første private universitetet i Norge innen 2030. I den forbindelse søker Institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania, School of Communication, Leadership, and Marketing en instituttleder. Instituttet har ansvaret for flere av Høyskolen Kristianias største bachelorstudier i Markedsføring og merkevareledelse, samt markedsføring og salgsledelse i Oslo og Bergen. I tillegg har instituttet ansvaret for en mastergrad i markedsføringsledelse.

Instituttlederrollen innebærer høy grad av selvstendighet, og arbeidet vil i perioden både handle om å løfte FoU arbeidet ytterligere, lede innovasjonsprosesser som skal føre til opprettelse av nye studier, og mulige endringer i dagens portefølje, utvikle etter- og videreutdanningstilbudet innen fagområdet, samt bidra til lønnsom vekst for høyskolen. Andre prioriterte oppgaver vil være å videreføre arbeidet med å etablere en kultur for raushet, samhold, og trivsel både innad og mellom instituttene, SCLM og høyskolen. Instituttleder rapporterer til dekan og er fast medlem av dekanens ledergruppe.

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har et spennende utdanningstilbud innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, innovasjon, teknologi, forebyggende helsefag og en rekke kreative fag – fordelt på campuser i Oslo og Bergen. Vi har i tillegg nettstudier og er en akkreditert høyskole med solid økonomi. Alt overskudd i stiftelsen går tilbake til høyskolen, og blir investert til det beste for studentene. Høyskolen Kristiania er en stiftelse med 10 000 studenter og 500 ansatte. Vi har hatt en formidabel vekst de senere årene, men vi skal videre. Ambisjonen er å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, og vi håper du har lyst til å være med på denne reisen.

Krav til søker

For å videreføre høyskolens arbeid med satsing på studier og forskning innenfor markedsføringsfaget ser vi etter en visjonær med gode samarbeidsevner og evne til lagbygging. Du bør ha gode kommunikasjonsferdigheter, være løsningsorientert og ha høy arbeidskapasitet. Videre har du inngående kjennskap til høyskoledrift, samt godt nettverk og kjennskap til universitet – og høyskolesektoren. Stillingen innebærer personalansvar for instituttets medlemmer, så erfaring med personalansvar og faglig ledelse er en fordel. Det tilligger også budsjettansvar til stillingen.

Hva vi tilbyr

 • Åremål 4 år
 • Fast ansettelse som førsteamanuensis/ førstelektor eller professor
 • En spennende og utfordrende lederjobb med å videreutvikle instituttet innen forskning, formidling og undervisning
 • Leder for et spennende fagmiljø
 • Høyskolen Kristiania har konkurransedyktige betingelser i universitets- og høyskolesektoren.
 • Arbeidsplass midt i Oslo sentrum

Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må dokumenteres. Dersom slik kompetanse ikke kan dokumenteres, må kandidaten fullføre kurs innen en periode på to år etter tiltredelse.

Søknaden sendes elektronisk via vår søknadsportal, og skal inneholde:

 1. Søknadsbrev
 2. CV
 3. Fullstendig liste over publikasjoner

Dersom du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med:

 • Dekan Helene Sætersdal, telefon +47 982 89 231

Søknadsfrist: 15. januar 2020

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

 • Helene Sætersdal (Dekan), 98289231