Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Lese- og sekretærhjelp / funksjonsassistent

Søknadsfrist: 27.10.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100% stilling som lese- og sekretærhjelp/funksjonsassistent (seniorkonsulent) ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for velferd og deltaking

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger, flere masterutdanninger og et ph.d.studie i Helse, funksjon og deltakelse.


Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet har en vitenskapelig ambisjon om å styrke forskningsbasert undervisning, veiledning og praksis innen områdene helse, funksjon og deltaking.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved Institutt for velferd og deltaking er vi omkring 90 ansatte og omkring 1000 studenter fordelt på studiestedene Bergen og Sogndal. Vi tilbyr bachelorutdanninger i sosialt arbeid, vernepleie og barnevern, og tverrfaglige masterutdanninger i samfunnsarbeid og psykisk helse og rus. Vi har også flere etter- og videreutdanninger. Forskningen ved instituttet er flerfaglig og retter seg mot hele det helse – og sosialvitenskaplige feltet. Både forskning og undervisning ved instituttet har sosial deltaking som kjerneverdi. Det gjelder deltaking gjennom involvering av tjenestemottakere, samt deltaking i sivilsamfunnet, arbeidslivet og i egen individuell prosess.

HVL søker lese- og sekretærhjelp og funksjonsassistent til en blind førsteamanuensis ved Institutt for Velferd og deltaking. Stillingsprosent er 100%.

Vi tilbyr en spennende jobb med store muligheter for læring og utvikling.

Arbeidsplassen er ved Campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområder

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

Lese- og sekretærhjelp:

 • Bistå i alle deler av arbeidet til den ansatte (undervisning, forskning, publisering og veiledning)
 • Høytlesing, endre format på bøker og artikler, ta diktat, litteratursøk, bruk av forskningsprogrammer og databaser

Funksjonsassistent:

 • Ledsage, kjøre bil og hjelp til å finne frem
 • Bistå før, under og etter forelesninger
 • Synstolkning

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelor eller masternivå, fortrinnsvis i vernepleie eller sosialt arbeid
 • Relevant erfaring
 • Svært god IT kompetanse: evne til å sette seg inn i IT systemer og skrive raskt på PC
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Førerkort bil klasse B

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsstopper og reiser
 • Liker hunder og har ikke allergi

Personlig egnethet blir vektlagt.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som seniorkonsulent er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1363 - seniorkonsulent.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

 • 1) Fagseksjonsleder Unni Margrethe Uren Aasen, 57 67 62 36 / 977 10 938

Søk stillingen