Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Dykketekniker

Søknadsfrist: 04.08.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, Dykkerutdanningen er det ledig en stilling som dykketekniker.

Om stillingen:

HVL Dykkerutdanningen har høye krav til kvalitet og sikkerhet innen utdanningen av yrkesdykkere. Vi søker derfor etter en Dykketekniker som kan være med å videreføre vår kvalitets- og sikkerhetstenkning innen vedlikehold og reparasjon av skolens tekniske utstyr.

Arbeidsplassen er Campus Bergen, Skålevik.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), er en del av fakultet for ingeniør- og naturvitenskap. HVL er en av få skoler i Europa som gir utdanning på fagskolenivå for yrkesdykkere. Utdanningen holder et høyt internasjonalt nivå og er regnet som en av de fremste dykkerutdanningene i verden. Dykkerutdanningen har som hovedoppgave å utdanne yrkesdykkere og dykkerpersonell for inshore- og offshorevirksomheter. Vi tilbyr også redningsdykkerutdanning og en rekke kurs av kortere varighet. Utdanningen er lokalisert i Skålevik 12 km utenfor Bergen sentrum, og har 20 tilsatte.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsområdene for stillingen består av drift- og vedlikehold knyttet til :

 • dykketeknisk utstyr
 • kompressorer, høy,- og lavtrykksanlegg
 • hydraulisk utstyr
 • utdanningens maritime utrustning.
 • Kontroll, testing og vedlikehold av kommunikasjon og AV utstyr.
 • Enkle elektriske installasjoner

Dykkerutdanningen har utstyr av en rekke ulike kategorier, noe som vil gi stillingen varierte oppgaver og ansvar.

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjoner:Søkere til stillingen som tekniker må ha gode kunnskaper innen elektro eller automasjonsfaget. Det stilles krav til fagbrev innen elektro eller automasjon. Om det ikke melder seg kvalifiserte søkere med fagbrev, kan søkere med flere års dokumentert erfaring vurderes.

Søkeren må ha interesse for reparasjon og vedlikehold av elektrisk og mekanisk utstyr til dykking.

Ønskede kvalifikasjoner:

Det er videre ønskelig med erfaring innenfor:

 • Vedlikehold av dykketeknisk utstyr.
 • Elektro fag med reparasjon og vedlikehold av teknisk utstyr
 • Pneumatiske anlegg
 • Grunnleggende mekanikk
 • Bruk av IKT verktøy for vedlikeholdsprogram

Personlige egenskaper:Stillingen krever evnen til å arbeide selvstendig, gode samarbeidsevner og interesse for og deltagelse i undervisning innen faget utstyrslære. Søker må være villig til å lære opp lærlinger eller andre som er på opplæring.

I tillegg må den som blir tilsatt være løsningsorientert og serviceinnstilt.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som dykketekniker er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1091 - tekniker.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Avdelingleder Finn Hansen, telefon +47 55 58 79 93 eller mobil +47 905 67 889

2) Seniorkonsulent Hilde Brandt, telefon +47 55 58 79 98 eller mobil 413 13 904

Søk stillingen