Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Rådgiver ved Avdeling for utdanningskvalitet (172262)

Søknadsfrist: 25.08.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for utdanningskvaitet er det ledig en vikariatstilling som rådgiver i perioden 01.09.2019 - 031.08.2021.

Om stillingen:

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Avdeling for utdanningskvalitet omfattar felles administrasjon og forvaltning knytt til fagområda Utdanningskvalitet, studieportefølje og analyse, Læringsmiljø- og læringsstøtte og Felles studentsystem (FS).

Ved HVL, Avdeling for utdanningskvalitet er det ledig 2 års vikariat i 100% stilling som rådgiver innenfor Felles studentsystem (FS- systemet).Ansvaret for Felles studentsystem - FS er plassert i Avdeling for utdanningskvalitet som er under prorektor for utdanning sitt ansvarsområde. Databasen er navet i utdanningsadministrasjonen i HVL og alle studieadministrative system, som for eksempel Canvas og Wiseflow er integrert med FS. Stillingen inngår i team på tvers av studiestedene i HVL og arbeidssted kan være på et av campusene Haugesund, Stord, Bergen, Sogndal eller Førde.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Rapportering av studentdata og data om studietilbud til DBH/DBH Fagskolestatestikk
 • Følge med på sektorens rapporteringskrav, kvalitetssikre FS-data før rapportering og bidra til å kvalitetssikre og utforme rutiner for innlegging av data i FS, med særlig fokus på å minimere feilkilder for data som har betydning for finansieringsmodellen.
 • Produsere HVL-interne rapporter som grunnlag for analyse, samt bistå fakultetene med å hente og bruke data fra FS og DBH
 • Sikre felles bruk og forståelse for hvilke rutiner som skal gjelde for registrering og endring av data i FS
 • Testing av ny funksjonalitet i FS og tilknyttede systemer
 • Support og opplæring av FS-brukere ved HVL
 • HVL sin representant i nasjonal FS-ekspertgruppe for undervisning

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • Erfaring fra UH-sektoren og dokumentert høy FS-kompetanse med kjennskap til de fleste modulene i databasen
 • Erfaring med bruk av andre relevante IT-verktøy (Spesielt Pureservice, samt Excel som analyseverktøy.
 • Kjennskap til Tableau vil være en fordel, men ikke et krav)
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • Løsnings- og utviklingsorientert
 • Selvstendig, effektiv og strukturert
 • Gode samarbeidsevner

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som rådgiver er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - rådgiver.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Avdelingsleder Solfrid Kjoberg, telefon +47 57 67 62 04

2) Rådgiver Kjetil Hågenvik, telefon +47 52 70 26 34

Søk stillingen