Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Innovasjonsrådgiver - Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling

Søknadsfrist: 24.11.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, er det ledig 1 års midlertidig stilling (vikariat) som innovasjonsrådgiver.

Om stillingen:

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Rådgiveren skal fremme forskningssamarbeid mellom regionale bedrifter og akademia, og slik stimulere til innovasjonsprosesser i regionen. Rådgiveren skal videre jobbe i vårt program for studentinnovasjon, og med Fabrikken studentinkubuator som er tilknyttet nærregion Bergen.

Mohnsenteret er tilknyttet Fakultet for ingeniør- og naturvitskap og er et forsknings- og kompetansesenter innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap. Senteret utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap om og for nyskaping til bruk i utdanning og studentinnovasjon.

Senteret har også en sentral rolle i Høgskulen på Vestlandet sitt arbeid med innovasjon og entreprenørskap blant studenter og ansatte. Videre tilrettelegger senteret også for regional innovasjon, og har ansvaret for flere samhandlingsprosjekter mellom høgskolen, næringsliv og offentlig sektor. I tillegg er senteret ansvarlig for et mastergradsprogram i innovasjon og entreprenørskap. Det er for tiden 14 tilsatte ved Mohnsenteret.

Mohnsenteret kan tilby et dynamisk og uformelt arbeidsmiljø som er i positiv utvikling og hvor den som blir tilsatt vil få gode muligheter for å videreutvikle egen kompetanse

For nærmere informasjon om Mohnsenteret se http://www.hvl.no/om/mohnsenteret/

Arbeidsplassen er Campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Arbeide med samhandling mellom næringsliv og akademia
 • Være sentral i Mohnsenterets arbeid med å tilrettelegge for innovasjon og entreprenørskap blant studenter, herunder veilede studenter med egne innovasjons- og gründerprosjekter
 • Mobilisere til økt innovasjons- og entreprenørskapskultur blant studenter og ansatte

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende
 • God kjennskap til entreprenørskap og innovasjonsprosesser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk
 • Erfaring fra næringslivet
 • Erfaring fra studentorganisasjoner eller andre frivillige organisasjoner
 • Erfaring med innovasjonsprosjekter
 • Erfaring med formidlingsarbeid

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, kreativ og initiativrik
 • Evne til å samarbeide
 • Gode formidlingsevner

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som innovasjonsrådgiver er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - rådgiver.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Senterleiar Jens Kristian Fosse, telefon +47 55 58 71 29

2) Førstelektor Øyvind Midtbø Berge, telefon +47 55 58 77 41

Søk stillingen