Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Kurs- og arrangementkoordinator

Søknadsfrist: 04.11.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en fast stilling som kurs- og arrangementskoordinator i Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Om stillingen:

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har ansvar for å legge til rette for at HVL blir en synlig og attraktiv institusjon både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og sørge for en effektiv kommunikasjon internt og eksternt. Avdelingen er pådriver og tilrettelegger for kunnskapsutvikling og innovasjon gjennom god samhandling med samfunns- og arbeidsliv.

Arbeidssted: Bergen

Ansvars- og arbeidsområde:

Kurs- og arrangementskoordinatoren vil

  • Koordinere og være pådriver for større og mindre arrangement ved HVL.
  • Tilrettelegge for kurs og fleksible videreutdanninger i et livslangt læringsperspektiv
  • Ha kommunikasjonsoppgaver knyttet til profilering og synliggjøring av kurs og arrangementer
  • Ta del i andre kommunikasjons- og samhandlingsoppgaver og prosjekter.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

  • Søker må ha høyere utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelorgradsnivå, fortrinnsvis mastergradsnivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
  • Du må kunne arbeide selvstendig og ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne.
  • Administrativ erfaring og spesialkompetanse tilpasset funksjonene i stillingen.

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som kurs- og arrangementkoordinator er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1363 - seniorkonsulent.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Nestleder samfunnskontakt, Kristin Reisa Lawther telefon +47 55 58 59 72 eller mobil +47 404 93 032

Søk stillingen