Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Daglig leder - Senter for omsorgsforskning, Vest

Søknadsfrist: 27.06.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for helse- og sosialvitskap er det ledig fast stilling som daglig leder for Senter for omsorgsforskning vest.

Stillingen har arbeidsplass ved Campus Bergen.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime fag, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet har en vitenskapelig ambisjon om å styrke forskningsbasert undervisning, veiledning og praksis innen områdene helse, funksjon og deltaking.Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.


Senter for omsorgsforskning, vest, er et av høgskolens forskningssentre. Vårt oppdrag er å styrke praksisnær forskning og utvikling knyttet til kommunale omsorgstjenester, med særlig vekt på eldreomsorg, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Ansvar for daglig drift av senteret
 • Bidra i den videre utviklingen av senteret
 • Følge opp de økonomiske og administrative sidene ved senteret
 • Personalansvar for tilsatte i senteret
 • Saksbehandler og sekretær i forbindelse med møteaktiviteter
 • Bidra med å holde kontakten med samarbeidspartnere og nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til forsknings- og prosjektsøknader, prosjektstyring og rapportering til finansieringskilder

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, minimum mastergrad
 • Erfaring fra faglig-administrativt koordineringsarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk, samt på engelsk
 • God IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra offentlig administrasjon
 • Ledererfaring
 • Kjennskap til høyere utdanning, innovasjon og forskning

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide strukturert og løsningsorientert
 • Ansvarlig
 • Fleksibel
 • Initiativrik

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknatens utløpsfrist. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som daglig leder for senter for omsorgsforskning, Vest er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1054 - kontorsjef.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Dekan Randi Skår, telefon 57 67 61 51 eller mobil 95 14 69 87

2) Faglig leder Frode Fadnes Jacobsen, telefon 55 58 72 12

Søk stillingen