Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Prosjektøkonom - seniorkonsulent

Søknadsfrist: 10.11.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig vikariat som prosjektøkonom - seniorkonsulent.

Om stillingen:

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritme studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

HVL sin Avdeling for økonomi og arealforvaltning er ledet av økonomi- og arealdirektør, som har det overordnede ansvaret for området. Til det ligger ansvar for HVL sin samlende økonomifunksjon, arealforvaltning, drift og prosjektoppfølging. Til området ligger også virksomhetsstyring og internrevisjon.

Innen utdanning og forsking er det flere prosjekter som følges opp særskilt økonomisk. Dette kan for eksempel være NFR, EU, organisasjoner,næringsliv og statlige direktorat. Disse prosjektene må følges opp i hele prosjektfasen med budsjett/søknader og rapportering/ regnskap i samarbeid mot prosjektlederne.Det er ledig et vikariat som prosjektøkonom/seniorkonsulent 1.1.2020 til 1.4.2021.

Arbeidsplassen er Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Yte god økonomistøtte og rådgivning til fagenhetene, prosjektledere og eksterne bidragsytere
 • Ivareta regnskaps-, budsjett- og prosjektoppfølging.
 • Bidra ved intern og ekstern rapportering på prosjektene. Ivareta prosjektoppfølging ved tertial- og årsoppgjørsrapporteringer.
 • Utarbeide oversikter, rapporter og prognoser til prosjektledere og fagenheter ved behov.
 • Andre oppgaver i økonomiavdelingen

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis økonomirelatert innhold. Relevant realkompetanse/erfaring kan kompensere for høyere utdanning
 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeidsområde.
 • God kompetanse i engelsk
 • God regnskapsforståelse - erfaring med Agresso er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Proaktiv
 • Nøyaktig
 • Stor arbeidskapasitet
 • Motivert

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som prosjektøkonom er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1363 - seniorkonsulent.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Nestleder Kirsten Bakken, tlf.: 53 49 14 67 / 473 06 889

Søk stillingen