LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Høgskolelektor i fysioterapi

Søknadsfrist: 02.04.2023

Høgskulen på Vestlandet

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 400 ansatte og omkring 4900 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena.


Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved Institutt for helse og funksjon er vi om lag 60 ansatte og 700 studenter med studiested i Bergen. Vi har bachelorutdanninger i ergoterapi, fysioterapi og radiografi. I tillegg har vi også masterstudium i klinisk fysioterapi med tre studieretninger, masterstudium i kunnskapsbasert praksis med tre studieretninger og tverrfaglig internasjonalt masterstudium i Healthy aging and rehabilitation. Forskning og formidling knyttet til disse fagområdene og utdanningsforskning er en viktig del av arbeidsoppgavene våre.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % midlertidig stilling som høgskolelektor innen fagområde fysioterapi ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Bergen

Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for Helse og funksjon, fagseksjon bachelor i fysioterapi, Campus Bergen.

Stillingen er i hovedsak knyttet til bachelor i fysioterapi, men en må også påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver på andre studietilbud i instituttet.

Fagseksjon Bachelor i Fysioterapi har ansvar for å drifte bachelor programmet «fysioterapi» som er en grunnutdanning i fysioterapi og helsearbeid. Vi har ansvar for å drifte en utdanning som kan tilby en optimal læringsarena for studenter til å bli framtidens fysioterapeuter og helsearbeidere. Praksis, forskning og innovasjon er viktig i utdanningen for å kunne ruste framtidens fysioterapeuter med kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som vil møte samfunnets behov. Vi søker en allsidig person med klinisk fagbakgrunn innen fysioterapi, med sterk interesse for pedagogikk og læring, folkehelse og innovasjon.

Det er viktig at personen kan bidra til å utvikle kvalitet og samfunnsrelevans i studiene, og til forskning og utviklingsarbeid med det som mål å forbedre praksis og gi positive helseutfall.

Vikariatet er ledig i perioden 23.06.2023 – 31.07.2024

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Undervisning, veiledning og evaluering innen fagområde fysioterapi knyttet til allmenn fysioterapi
 • Teoretisk og praktisk undervisning, samt veiledning, evaluering og sensurering av praktiske og teoretiske arbeidskrav og eksamener
 • Samarbeid internt og ekstern i høgskulen.
 • Samarbeid om utdanning og forskning internt i høgskolen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

 • Offentlig godkjenning som fysioterapeut og relevant mastergrad innen fagområdet
 • Relevant klinisk erfaring og praksisnær kompetanse som fysioterapeut med helsefremmende arbeid
 • Erfaring med undervisning og veiledning i helsefag
 • Erfaring med aktive læringsformer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Undervisningsspråket er norsk og søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk
 • God IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid
 • Erfaring med og interesse aktuelle folkehelseutfordringer
 • Erfaring med og interesse for digital helse
 • Erfaring med faglig pedagogisk utviklingsarbeid

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarlig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer
 • God evne til formidling
 • Engasjement og interesse for faglig utvikling
 • Kreativ og løysingsorientert

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål samt dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse.

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1008 høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Bjørg Norunn Rullestad Hafslund, Tlf: +47 55 58 55 06, E-post: [email protected]

2) Fagseksjonsleder Joost van Wijchen, Tlf: +47 55 58 78 55, E-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS