LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Webredaktør - Utdanning i Bergen

Søknadsfrist: 12.02.2024

Høgskulen på Vestlandet

Utdanning i Bergen er en strategisk nettverksorganisasjon som legger til rette for samarbeid og kompetansebygging mellom utdanningsinstitusjoner, kommune, fylke, studenter og næringsliv i regionen. I fellesskap jobber vi for å utvikle og styrke Bergens posisjon som en fremragende kunnskaps- og studieby.

Vi arbeider for at motiverte studenter skal velge Bergen, og at nyutdannede blir værende i regionen etter endt utdanning. Tilsettingsforholdet er ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. 

Brenner du for gode brukeropplevelser på web og vil være med på å bygge opp Bergen som studieby?

Dette er Utdanning i Bergen

Utdanning i Bergen er en strategisk nettverksorganisasjon som legger til rette for samarbeid og kompetansebygging mellom utdanningsinstitusjoner, kommune, fylke, studenter og næringsliv i regionen. I fellesskap jobber vi for å utvikle og styrke Bergens posisjon som en fremragende kunnskaps- og studieby.

Vi arbeider for at motiverte studenter skal velge Bergen, og at nyutdannede blir værende i regionen etter endt utdanning. Tilsettingsforholdet er ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. 

Webredaktør 

Vi er på jakt etter deg med gode kommunikasjonsevner, sterk digital interesse og spisskompetanse på web til en fast 100 % stilling som webredaktør. Du trives med prosjektarbeid, liker å samarbeide med andre, er skrivefør og har et godt blikk for det visuelle.

Sammen med vår nettsideleverandør vil du ha ansvar for at nettsidene våre videreutvikles best mulig for målgruppene våre. Du jobber analytisk og strategisk, og er nytenkende og initiativrik. Hos oss får du mulighet til å være med i hele prosessen fra idé til utvikling, brukertesting og publisering. Dette gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du blir en del av et spennende og dyktig miljø på fem faste medarbeidere, flere timelønnede studentmedarbeidere og fagpersoner i vårt nettverk.

Mer informasjon om Utdanning i Bergen og våre hovedprosjekter finnes på utdanningibergen.nostudybergen.comstudentbergen.no, og opendag.no.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Analysere, oppdatere, vedlikeholde og utvikle innholdet på nettsidene slik at innholdet treffer målgruppene, oppfyller lovkrav og engasjerer brukerne 
 • Hovedkontaktpunkt for nettsideleverandøren
  • holde i videreutviklingsprosjekter 
  • utarbeide bestillinger
  • testing og oppfølging av leveranser 
 • Arbeid med struktur, navigasjon og brukeropplevelser
 • Ansvar for søkemotoroptimailsering
 • Rådgivning og hjelp til kollegaer og samarbeidspartnere i innholdsproduksjon og praktisk bruk av publiseringsløsningen 
 • Prosjektarbeid/prosjektlederarbeid for Utdanning i Bergens aktiviteter 
 • Innholdsproduksjon
 • Bidra til andre oppgaver i Utdanning i Bergen ved behov 

Endringer i arbeidsoppgaver over tid må påregnes.

Kvalifikasjoner:

Som søker må du ha: 

 • Høyere utdanning på bachelornivå- eller masternivå. Realkompetanse med relevans for arbeidsområdet, kan kompensere for utdanningskravet 
 • Erfaring med publisering på nett og bruk av publiseringsverktøy, fortrinnsvis som webredaktør 
 • Erfaring fra prosjektarbeid, gjerne fra rollen som prosjektleder og fortrinnsvis fra nettsideprosjekt 
 • God kjennskap til søkemotoroptimailsering og ulike analyseverktøy 
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Se eget punkt for stillingskode

Videre er det ønskelig at du har dokumentert erfaring/resultater fra: 

 • Videreutvikling av nettsider i samarbeid med utviklere/ekstern nettleverandør
 • Å jobbe med brukeropplevelse i utvikling av digitale løsninger, eksempelvis i design, funksjonalitet, brukertesting og interaksjon 
 • Å jobbe med prosjekter der flere ulike parters interesser må ivaretas, for eksempel i en nettverksorganisasjon 
 • Å produsere innhold for nett 

Vi søker deg som: 

 • Er språksikker, grundig og kvalitetsbevisst 
 • Er analytisk, strukturert og løsningsorientert 
 • Er nytenkende og initiativrik 
 • Er fleksibel og trives med å jobbe både selvstendig og sammen med andre 
 • Har gode evner til kommunikasjon, samhandling og kan bygge tillit og gode relasjoner internt og eksternt 

I vurderingen vil søkerens personlige egenskaper bli vektlagt. 

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling 
 • Fleksitid og gode velferdsordninger 
 • Mulighet for trening i arbeidstiden 

Stillingskode:

Stillingen er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1363- seniorkonsulent eller 1434– rådgiver, avhengig av utdanning, erfaring og kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan stillingskode 1364- seniorrådgiver vurderes. Individuell vurdering av kandidaten vil ligge til grunn for stillingskoden.

For tilsetting i stillingskode seniorkonsulent er det krav om fullført høyere utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis master. Realkompetanse med relevans for arbeidsområdet kan kompensere for utdanningskravet. 

For tilsetting i stillingskode rådgiver er det krav om høyere utdanning fra høyskole eller universitet, minimum fullført bachelorgrad, fortrinnsvis mastergrad, og relevant arbeidserfaring med dokumenterte resultater.

For tilsetting i stillingskode seniorrådgiver, er det krav om fullført mastergrad. Videre er det en forutsetning om omfattende relevant fagadministrativ erfaring eller spesialkompetanse på særlig høyt nivå tilpasset funksjonene i stillingen. Slik realkompetanse kan kompensere for kravet om fullført mastergrad, men det er forutsetning om bachelorgrad. 

Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Hvordan søke på stillingen? 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stillingen. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved Utdanning i Bergen eller Høgskulen på Vestlandet.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 

Spørsmål om stillingen

 • Michelle Ingrid Greene (Daglig leder), 97 04 32 04, michelle@utdanningibergen.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS