Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Driftstekniker - Brannvern

Søknadsfrist: 23.02.2020

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling er det ledig en fast stilling som driftstekniker - Brannvern

Om stillingen:

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritme studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium. HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

HVL sin Avdeling for økonomi og arealforvaltning er ledet av økonomi- og arealdirektør, som har det overordnede ansvaret for området. Til det ligger ansvar for HVL sin samlende økonomifunksjon, arealforvaltning, drift og prosjektoppfølging. Til området ligger også virksomhetsstyring og internrevisjon.

Stillingen er en fagarbeiderstilling som ivaretar generelle arbeidsoppgaver av selvstendig karakter og/eller spesialiserte arbeidsoppgaver innen drift og service. Her gjennomføring av ordinære drifts – og vaktmesteroppgaver. Stillingen inngår som en del av Campus Bergen sitt driftsteam, og følger normalarbeidstiden innenfor godkjent flexi tidsordning ved HVL. Til stillingen ligger det også deltakelse i bakvaktsordning. Arbeidstid vil kunne bli endret.

Ansvars- og arbeidsområde:

Generelle oppgaver, med felles ansvar:

 • Ordinære driftsoppgaver/vaktmesteroppgaver
 • Vedlikeholdsoppgaver, innvendig renovasjon, inspeksjoner og ettersyn
 • Følge opp serviceavtaler og leverandører
 • Egenkontroller og IK dokumentasjon
 • Interne flyttinger, møbler og inventarvaremottak
 • Tilrettelegging for eksamen
 • Vedlikeholdsoppgaver som flaggheising, tilsyn av kopimaskiner, generelle bestillinger og oppfølging førstehjelp skrin, mm.
 • Mindre byggeprosjekt
 • Håndtere behovsmeldinger i FDV
 • Andre oppgaver kan over tid tilfalle stillingen
 • Transport

Spesifikke oppgaver for stillingen som Brannvernleder HVL Bergen:

 • Gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser innen området brannsikkerhet, samt påfølgende handlings- og beredskapsplaner
 • Brannsikkerhet og brannforebyggende arbeid for alle bygg HVL disponerer i Bergen
 • Påse at kravene i «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn» oppfylles både i byggprosjekter og drift
 • Tilrettelegging, gjennomføring og dokumentasjon av opplæringsaktiviteter knyttet til øvelser/trening i forhold til brann og evakuering
 • Aktivt utøve brannvernlederrollen inn i byggprosjekter, endringer, risikoanalyser etc. hvor brannsikkerheten berøres
 • Utøve koordinerende rolle mot driftsmessige og brannrelaterte aktiviteter for HVL
 • Brannvernleder inngår i driftsavdelingen og rapporterer til driftsleder

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Relevant utdanning fra høgskole eller universitetsnivå. Fagskole og /eller relevant fagbrev.
 • Bred relevant yrkesmessig erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å tenke system og helhet
 • Selvstendig, selvgående og løsningsorientert
 • Inneha evnen til å levere på tid og med tilstrekkelig kvalitet
 • Serviceinnstilt
 • Like å omgås mennesker og kommunisere godt både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som Driftstekniker er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1136 - Driftstekniker.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Enhetsleder Areal og drift, Øivind Henne, +47 55 58 75 97

2) Driftsleder Rune Jacobsen, +47 55 58 59 56

Søk på stillingen