LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Rådgiver - Enhet for læringsmiljø og læringsstøtte

Søknadsfrist: 08.08.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett.


HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for utdanningskvalitet, er det ledig 100% fast stilling som rådgiver.

Stillingen vil være en del av Enhet for læringsmiljø og læringsstøtte, som ligger under prorektor for utdanning sitt ansvarsområde. Enheten har blant annet ansvar for det overordnede læringsmiljøet ved HVL med studentrådgivning, tilrettelegging og mentorordning som sentrale arbeidsoppgaver. Enheten tilbyr studentrådgivning på studiestedene, og den ledige stillingen er knyttet til campus Bergen i Studentrådgivinga.

Ansvars- og arbeidsområde:

Studentrådgivinga er et velferdstilbud som gir støtte og rådgivning til studenter som trenger noen å snakke med, eller som ønsker råd og veiledning i studiesituasjonen. I tillegg arbeider rådgiverne med utvikling av læringsmiljø i samspill med både eksterne og interne samarbeidspartenere. Deltagelse i prosjektarbeid eller forebyggende utadrettet virksomhet er også en del av tjenestilbudet til enheten. HVL er en organisasjon i utvikling og stillingene vil kunne tildeles oppgaver som til enhver tid faller inn under avdelingens og enhetens ansvarsområde

Arbeidsoppgavene vil bestå av:

 • Samtaler og individuell rådgivning
 • Tilrettelegging og oppfølging av studenter
 • Delta i HVL sitt utviklingsarbeid innenfor velferd og læringsmiljøarbeid for studenter

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Vi legger vekt på relevant arbeidserfaring og personlig egnethet
 • Relevant høyere utdanning innenfor sosial- og helsefag/pedagogikk på minst bachelornivå, fortrinnsvis master
 • Ønskelig med utdanning innenfor veiledning/rådgivning
 • Relevant erfaring innenfor psykisk helsearbeid og samtaletilbud
 • Bør ha erfaring som formidler og kursholder
 • Du må ha gode norsk- og engelskkunnskaper og god skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kontaktskapende evner
 • Erfaring med å jobbe med unge mennesker
 • Liker å representere organisasjonen innad og utad

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som rådgiver er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - rådgiver.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Avdelingsleder Solfrid Kjoberg, tlf. 57 67 62 04

2) Fagansvarlig Thomas Mikkelsen, tlf. 53 49 13 60

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS