LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Innovasjonsrådgiver - Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling

Søknadsfrist: 18.10.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi.

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning på Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Mohnsenteret er et forsknings- og kompetansesenter innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap. Senteret utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap om og for nyskaping til bruk i utdanning og regional næringsutvikling. Gjennom forskning og tette samarbeidsrelasjoner til regionalt nærings- og samfunnsliv, bidrar Mohnsenteret til en ansvarlig utvikling av innovasjonssystemet på Vestlandet.

Senteret koordinerer også et mastergradsprogram i Innovasjon og entreprenørskap og har en sentral rolle i Høgskulen på Vestlandet sitt arbeid med entreprenørskap blant studenter og ansatte. Mohnsenteret er et dynamisk og uformelt arbeidsmiljø som er i positiv utvikling. Senteret har for tiden 20 tilsatte.

2 årig engasjement som innovasjonsrådgiver, med mulighet for forlengelse ved Campus Førde

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, er det ledig stilling som innovasjonsrådgiver.

Om stillingen:

Ved Høgskulen på Vestlandet, Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, er det ledig et 2 årig engasjement som innovasjonsrådgiver, med mulighet for forlengelse.

Arbeidssted vil være Campus Førde.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Videreutvikle Campus Verftet (Førde) til en arena for innovasjon, nyskaping og samhandling.
 • Mobilisere til økt bruk at forskningsbasert innovasjon i bedrifter i regionen gjennom prosjektet FORREGION Vestland.
 • Bidra i andre eksternfinansierte innovasjonsprosjekter ved Mohnsenteret
 • Bidra i Mohnsenteret sin samhandling med regionale, nasjonale og internasjonale partnere

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Master eller tilsvarende med relevans for den utlyste stillingen
 • God kjennskap til entreprenørskap og innovasjonsprosesser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Innsikt i regionale innovasjonsprosesser, og en forståelse av hvordan høyskoler og universiteter kan ta en aktiv rolle for å stimulere til ansvarlig regional utvikling
 • Erfaring med utvikling og gjennomføring av innovasjonsprosjekter
 • Erfaring med prosjektutvikling og prosjektledelse

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, kreativ og initiativrik
 • Evne til å samarbeide
 • Gode formidlingsevner

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som innovasjonsrådgiver er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - rådgiver.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Senterleder Stig-Erik Jakobsen, tlf: 55 58 76 84, e-post: [email protected]

2) Førsteamanuensis Øystein Stavø Høvig, tlf 55 58 71 42, E-post: oystein.stavo.hø[email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS