LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Høyskolelektor innen bedriftsøkonomi

Søknadsfrist: 31.01.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogram «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet.


Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1000 studenter. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ni bachelorprogram og to masterprogram.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 2 faste stillinger som høyskolelektor innen bedriftsøkonomi ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap.

Stillingen som høyskolelektor er knyttet til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Institutt for økonomi og administrasjon, og fagområdet bedriftsøkonomi. Det kan være aktuelt å ansette i 50% stilling.

Arbeidsstedet vil være Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Den som blir ansatt i stillingen skal undervise på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, i fag som økonomisk styring, økonomisk analyse og investering og finansiering. Til stillingen tilligger også arbeidsoppgaver knyttet til veiledning av studenter ved skriving av bacheloroppgaver, og faglig utvikling av fagområdet bedriftsøkonomi.

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

Vi søker en person som har solid teoretisk og praktisk kompetanse innenfor bedriftsøkonomi og som har utpregede analytiske evner.

For ansettelse som høyskolelektor er kravet til formell utdanning mastergrad. Typisk relevant mastergrad er mastergrad innenfor økonomisk styring, men også andre profiler kan være aktuelle.

Det kreves videre relevant og allsidig arbeidserfaring innenfor fagområdet bedriftsøkonomi, for eksempel gjennom utøvelse av stilling som controller, økonomimedarbeider eller konsulent.

Pedagogisk erfaring, eksempelvis fra undervisning, kursvirksomhet eller bedriftsinterne opplæringsprogrammer, vil være en fordel, men er ikke påkrevd for å søke stillingen. Dersom søkeren har relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, må dette dokumenteres. Søkere som ikke har slik kompetanse, må delta på kurs i høgskolepedagogikk i regi av Høgskolen innen to år fra tilsettingsdatoen»

God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig, og interesse for undervisning tillegges vekt.

Undervisningsspråket er norsk.

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, fleksibilitet, evne til å ta initiativ og engasjement.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Dersom vitnemålene, karakterutskriftene eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller på engelsk, må søker selv laste opp attesterte oversettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling

Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som høyskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1008.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersonved Høgskulen på Vestlandet:

1) Assisterende instituttleder Nina Paarup Michelsen, tlf: 55 58 55 94

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS