Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Enhetsleder - Medielab

Søknadsfrist: 23.02.2020

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU) er det ledig fast stilling som leder av enheten Medielab

Om stillingen:

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU) har ansvar for høgskolens UH-pedagogiske arbeid. Ansvarsfeltet favner utdanningsfaglig kompetanse der fagdidaktikk og digitale arbeids- og læringsformerformer er viktige komponenter. ALU har ansvar for at høgskolen har et solid tilbud til ansatte innenfor UH-pedagogikk, gir støtte til digitale arbeids- og læringsformer og tilrettelegger for sterke fagdidaktiske miljø i høgskolens utdanningstilbud. ALU deltar også aktivt i HVL’s forskning på egne utdanninger

Medielab er en enhet i Avdeling for utvikling av undervisning og læring (ALU). Enheten jobber blant annet med utvikling av digitale læringsressurser og læringsdesign, tilrettelegging for forskningsformidling, multimedieproduksjon og innspillingstjenester ved HVL. Enheten har fått ny organisatorisk plassering og tilsatt leder vil delta aktivt i utvikling av Medielabs mandat og satsingsområder sammen med resten av avdelingen.

Selv om stillingen som enhetsleder har arbeidsplass ved Campus Bergen, skal Medielab yte tjenester for hele HVL. Det må derfor påregnes en del reising.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for daglig drift
 • Bidra i den videre utviklingen av Medielab
 • Følge opp de økonomiske og administrative sidene
 • Personalansvar for tilsatte i enheten
 • Saksbehandler og sekretær i forbindelse med avdelingen ALU’s møteaktiviteter
 • Bidra til å holde kontakten med samarbeidspartnere og nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Tilrettelegge for og bidra i Medielabs støtte til forsknings-, utviklings og prosjektsøknader, prosjektstyring og rapportering til finansieringskilder

Kvalifikasjonskrav:

Formell utdanning og kompetanser:

 • Høyere utdanning, minimum mastergrad
 • Erfaring fra faglig-administrativt koordineringsarbeid
 • Erfaring med prosjektutvikling og gjennomføring, herunder relevante prosjektmetodikker
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk, samt på engelsk
 • Høy IKT-kompetanse
 • Høy mediefaglig kompetanse
 • Dokumentert kompetanse innenfor stillingen sitt funksjonsområde
 • Kjennskap til programmering og drift av interaktive løsninger

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra UH-sektoren
 • Ledererfaring
 • UH-pedagogisk kompetanse

Personlige eigenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide strukturert og løsningsorientert
 • Ansvarlig
 • Fleksibel
 • Initiativrik

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving - og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som enhetsleder er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1054 Kontorsjef.

Frå løna vil det bli trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stilling” på denne siden.

Det er søker sitt ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, som attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte oversettelser. Dersom vedleggene overskrider 15 MB må de komprimerest før opplasting eller legges ved som link.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmeksom på at jfr. ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren vil bli varslet dersom ønske ikkee blir tatt hensyn til.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er ei IA-bedrift.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Leder for Avdeling for utvikling av læring og undervisning Anne Kristin Rønsen, +47 53 49 13 30

Søk stilling